NVVS Voorjaarscongres 2024 - 'Seksualiteit in the spotlight'

Banner Voorjaarscongres 2024Op vrijdag 12 april 2024 is het zover: het NVVS Voorjaarscongres zal weer plaatsvinden. Het voorjaarscongres biedt je een platform om dat waar jij je mee bezig houdt of wat jij belangrijk vindt in de seksuologie te delen met de NVVS-leden. We zetten met elkaar ons werk in the spotlight.

Het doel van het congres was om de bezoekers te updaten over ontwikkelingen rondom onderzoek en projecten m.b.t. seksualiteit. Daarnaast is het doel om uitwisseling van kennis en ervaring tussen de sprekers (waaronder veel NVVS leden) en bezoekers te faciliteren.

Het congres zal plaatsvinden op vrijdag 12 april 2024 van 11.30 tot 17.00 uur. Het Voorjaarscongres wordt voorafgegaan door de Algemene Ledenvergadering (ALV) welke van 09.00 tot 11.00 uur plaats zal vinden.

Met vriendelijke groet,

De Pijler Wetenschap