Lidmaatschapstarieven

Criteria NVVS Lidmaatschap 
Om lid te worden van de NVVS dient u te voldoen aan de volgende criteria: Aantoonbaar hebben aangetoond dat seksuologie een wezenlijk onderdeel vormt van jouw professionele activiteiten binnen jouw vakgebied. De doelstelling en gedragscode van de NVVS te onderschrijven. Een academische, HBO of gelijkwaardige opleiding hebben afgerond. Naar het oordeel van het bestuur mogen er geen bezwaren aanwezig zijn tegen het lidmaatschap. Bij aanmelding dient u de gedragscode van de vereniging te onderschrijven om volledig lidmaatschap te verkrijgen.

Gewoon lidmaatschap 
Leden dienen een relevante HBO- of academische- of naar het oordeel van het bestuur daarmee gelijk te stellen opleiding te hebben afgerond en daarnaast ervaring te hebben op het gebied van de seksuologie. Het recht tot stemmen op een Algemene Ledenvergadering berust bij het gewone lidmaatschap.

Lid worden

Aspirant/Student lidmaatschap 
Dit lidmaatschap is beschikbaar voor diegenen die hun HBO- of academische opleiding nog niet hebben voltooid en daardoor niet voldoen aan de vereisten voor het reguliere lidmaatschap, maar wel interesse tonen in seksuologie. 
Leden met een aspirant- of studentlidmaatschap hebben geen stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering en zijn ook niet in de gelegenheid om toe te treden tot het bestuur of de commissies van de NVVS.

Lid worden

Erelidmaatschap 
Ereleden worden op grond van hun bijzondere verdiensten voor de seksuologie door het bestuur voorgedragen. De benoeming als zodanig dient te worden goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.

Lid worden

#

Omschrijving

Tarief per jaar 

Tarief aanmelding na 1 juli 

1

Gewoon Lidmaatschap (Universitaire opleiding)

€ 202,50

€ 101,25

2

Gewoon Lidmaatschap (HBO opleiding)

€ 157,50

€ 78,75

3

Gewoon Lidmaatschap gereduceerd tarief *

€ 82,50

n.v.t.

4

Gewoon Lidmaatschap (i.o. tot Seksuoloog NVVS) **

€ 172,50

€ 86,25

5

Gewoon Lidmaatschap (i.o. tot Aantekening Seksuologie NVVS of Consulent Seksuele Gezondheid NVVS) ***

€ 127,50

€ 63,75

6

Aspirant Lidmaatschap - PhD's ***

€ 127,50

€ 63,75

7

Aspirant / Student Lidmaatschap ****

€ 57,50

n.v.t.

Toelichting categorie 3-7

Lidmaatschap opzeggen 
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt automatisch verlengd tenzij het bestuur voor 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar de opzegging heeft ontvangen. Opzegging door een lid kan door middel van een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  gericht aan het bestuur. 
Een opzegging is geldig, wanneer deze schriftelijk (per e-mail) door het bestuur bevestigd wordt. 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een jaar, waarin de contributie verschuldigd is, eindigt, blijft het volledige bedrag verschuldigd, ongeacht de oorzaak van de beëindiging.