Wie zijn wij?

Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS)

De NVVS, de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie, is een vereniging die zich inzet voor het bevorderen van de kwaliteit van de seksuologie en het behartigen van de belangen van haar leden. Onze vereniging telt momenteel meer dan 650 leden uit verschillende disciplines, waaronder psychologen, artsen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en fysiotherapeuten.

Missie & Visie

Onze missie is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de seksuologie in al zijn facetten, waaronder wetenschappelijk onderzoek, hulpverlening, gezondheidsbevordering, onderwijs en opleiding. We streven ernaar om dit te bereiken door het organiseren van (wetenschappelijke) bijeenkomsten, het stimuleren van multicentrisch onderzoek, het bevorderen van interdisciplinaire en internationale contacten, en het vertegenwoordigen van onze leden op relevante nationale en internationale congressen.

Historie

De NVVS werd opgericht in 1981 als een vereniging voor professionals die zich bezighielden met seksuologie. In 2013 fuseerde de NVVS met de WVSD (Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuele Disfuncties), en sindsdien dragen we de formele naam Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie. Sinds 1992 houden we kwaliteitsregisters bij om de kwaliteit van hulpverlening en counseling te waarborgen.

Onderzoek naar de meerwaarde van de NVVS-Professional (HHM-Rapport)

Veel mensen die baat hebben bij seksuologische hulpverlening, zien daar van af omdat deze nauwelijks wordt vergoed. Onderzoek van Bureau HHM (17 september 2020) toont aan dat seksuologische hulpverlening door NVVS-professionals duurzaam effect heeft. Daarom leidt het tot een besparing van zorgkosten. Vanwege deze bewezen meerwaarde bepleit de NVVS vergoeding van haar hulpverlening door zorgverzekeraars.

NVVS seksuologische hulp en advies met meerwaarde
Iedereen kan zich seksuoloog noemen, dat is geen beschermde beroepstitel. Seksuologen, consulenten seksuele gezondheid en andere professionals met een NVVS-registratie onderscheiden zich door accreditatie en het werken volgens een beroepscode. De NVVS beschouwt seksuologie als een bio-psycho-sociale wetenschap. NVVS-professionals werken daarom multidisciplinair, doelmatig en volgens de nieuwste erkende wetenschappelijke inzichten. Bureau HHM beschouwt dit als belangrijke meerwaarde van de seksuologische hulpverlening en ander werk door NVVS-professionals.

Factsheets voor beleidsmakers, professionals en Clienten/ patiënten
Download hieronder de factsheets voorwaarin de Meerwaarde van Seksuologische Hulpverlening wordt uitgelegd.

HHM Rapport

Seksuologische hulp en adviezen voor iedereen De NVVS is blij met en trots op de conclusies van het onderzoek door Bureau HHM. Deze erkenning van de meerwaarde van seksuologische hulp en advies door NVVS professionals leidt hopelijk tot een snellere inzet en bekostiging van onze zorg. Zodat iedereen die dat nodig heeft de professionele seksuologische hulp en adviezen krijgt die men verdient!

Klik hieronder voor het on-demand webinar van 17 september 2020 waarin te zien is hoe Hester Pastoor, voorzitter NVVS, het rapport heeft overhandigd aan Ellen Laan, Hoogleraar Seksuologie.