Opleidingen & Registraties

NVVS Geaccrediteerde opleidingen

Seksuoloog NVVS

De opleiding seksuologie is een tweejarige multidisciplinaire postacademische opleiding waarmee u het theoretische deel van de opleiding tot Seksuoloog NVVS kunt behalen. De opleiding wordt verzorgd door RINO Amsterdam en Utrecht. Aan de opleiding kunnen BIG-geregistreerde orthopedagogen, artsen, klinisch psychologen en GZ-psychologen deelnemen. 
De inhoud van de opleiding is gericht op het verwerven van kennis, het leren van vaardigheden en het ontwikkelen van een adequate attitude, noodzakelijk voor probleemverheldering, diagnostiek en behandeling van seksuele problemen en disfuncties.

Als u aan de overige registratieverplichtingen hebt voldaan kunt u binnen de termijn van 5 jaar na afloop van de opleiding in aanmerking komen voor opname in het register van de Nederlandse Vereniging Voor Seksuologie. Voorwaarde hiervoor is, naast met goed gevolg afsluiten van het cursorische deel van de opleiding, 1300 uren relevante werkervaring, waarvan 900 contacturen, onder supervisie (30 uren) van door de NVVS erkende supervisoren.

Voor informatie, zie website NRVS: Registratie Seksuoloog NVVS.

Consulent Seksuele Gezondheid NVVS

Als Consulent Seksuele Gezondheid NVVS biedt u laagdrempelige seksuologische hulp en ondersteunt u collega's in het omgaan met vragen van patiënten of cliënten op seksueel gebied.
Deze opleiding is geschikt voor een diverse groep professionals die op minimaal hbo-niveau werken in het seksuologisch veld. 
In de opleiding leert u hoe u counseling en voorlichting geeft, zelf interventies ontwikkelt, onderzoek doet en beleid(sadvies) opstelt. Met deze kennis en vaardigheden kunt u zelfstandig aan de slag.
Na het behalen van een diploma, het verwerven van werkervaringsuren en het afronden van supervisie, komt u in aanmerking om te worden ingeschreven in het register van NVVS-geregistreerde professionals. 

Voor informatie, zie website NRVS: Registratie Consulent Seksuele Gezondheid NVVS

Aantekening Seksuologie NVVS

De post HBO-opleiding is een theoretische en praktische inleiding in de seksuologische hulpverlening. Voor hulpverleners met een HBO-vooropleiding in de zorg die aandacht (willen) besteden aan vragen en problemen van volwassen cliënten/patiënten met betrekking tot seksualiteit.

Voor informatie, zie website NRVS: Registratie Aantekening Seksuologie NVVS.

Aantekening Seksuologie NVVS VPO

Deze 10-daagse opleiding richt zich op het bespreekbaar maken van seksualiteit, specifiek geschikt voor zorg-, welzijn- en onderwijsprofessionals die zich binnen hun huidige functie willen verdiepen in seksuele gezondheid met deze aantekening. Na het afronden van deze opleiding beschik je over de basiskennis van seksuele gezondheid.

Voor informatie, zie website NRVS: Registratie Aantekening Seksuologie NVVS.

ASG Algemene Scholing Aanvullende Seksuele Hulpverlening (AS-ASH)

Deze opleiding, speciaal ontwikkeld voor GGD-verpleegkundigen en -artsen, richt zich op het bespreekbaar maken van seksualiteit bij jongeren. Ook komen de meest voorkomende problemen en vragen over seksualiteit aan bod, inclusief anticonceptie.
Daarnaast worden seksuele hulpverleningsmogelijkheden benoemd. HBO-verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, artsen en verloskundigen kunnen ook deelnemen aan de opleiding.

De AS-ASH-opleiding is geaccrediteerd voor het register Aantekening Seksuologie NVVS.

Master in Seksuologie (Leuven)

Tijdens deze opleiding denkt u op een wetenschappelijke manier en vanuit verschillende disciplines na over seksualiteit en relaties. U krijgt inzicht in hoe en waar u nieuwe informatie over deze domeinen kunt vinden en leert kritisch te kijken naar de wetenschappelijke waarde van die informatie.
De opleiding is ook gericht op bewustwording van uw eigen houding tegenover relaties en seksualiteit.
Ook maakt u kennis met diverse beroepen binnen de seksuologie en wordt speciale aandacht besteed aan onderzoek en praktijk van de seksuologische hulpverlening.
In beperkte mate komen ook vormings- en preventiewerk op het gebied van relationele en seksuele voorlichting, evenals onderzoek in het brede veld van de seksuologie aan de orde. En u wordt voorbereid om over seksualiteit en relaties te spreken voor een breder, niet-wetenschappelijk publiek. 

Om in aanmerking te komen voor een registratie in het register Seksuoloog NVVS dient u, naast de opleiding Master in Seksuologie (Leuven), in het bezit te zijn van een BIG-registratie orthopedagoog-generalist, arts, klinisch psycholoog, psychotherapeut of GZ-psycholoog. Daarnaast dient u over voldoende werkuren en supervisie te beschikken, zie  Reglement Registratie Seksuoloog NVVS.  

Image

Visitatie

Visitatierapporten NVVS 2021

Iedere vijf jaar visiteert de NVVS de seksuologie-opleidingen. In 2021 werden de opleidingen voor het laatst gevisiteerd. De basis voor de visitatie is gelegen in het Reglement visitatie van de NVVS. Onder visitatie van een opleiding seksuologie wordt verstaan: “een onderzoek naar de manier waarop en de omstandigheden waaronder de opleiding wordt uitgevoerd, op grond van vooraf vastgestelde normen”. “Doel van de visitatie is het beoordelen en bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs, zowel inhoudelijk als onderwijskundig, als organisatorisch.”

De volgende opleidingen zijn gevisiteerd in 2021:

Nascholing

NVVS geaccrediteerde nascholing

Voor herregistratie is een minimale hoeveelheid geaccrediteerde nascholing vereist. Op de website van de NRVS (PE-Online) vindt u een overzicht van geaccrediteerde nascholingen.

Supervisoren

Opleiding Supervisor NVVS

Voor het behalen van de registratie als Supervisor NVVS om aankomende seksuologen NVVS en Consulenten Seksuele Gezondheid NVVS te begeleiden, zijn er verschillende opleidingen tot supervisor (E1664) die door de Pijler Onderwijs zijn beoordeeld en goedgekeurd.

Overzicht supervisoren NVVS

Voor een overzicht van supervisoren gaat u naar Zoek een NVVS-Professional. Onder de filteropties kunt u 'Type registratie' selecteren, waarbij u de optie 'Supervisoren' kunt kiezen. Na selectie ziet u een overzicht van alle NVVS-supervisoren.