(Her)Registratie

De NVVS hanteert voor het lidmaatschap van de vereniging voorwaarden, onder andere met betrekking tot vooropleiding en het onderschrijven van de Gedragscode NVVS.
Daarnaast waarborgt de NVVS de kwaliteit van seksuologische hulpverleners door eisen te stellen aan (her)registratie via de Stichting Nederlands Register voor Seksuologie (NRVS). Deze stichting houdt onafhankelijk en openbaar 3 registers aan met merkenrechtelijk beschermde titels:

Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie (NRVS) 
Voor informatie over (her)registratie, dient u in te loggen op de ledenpagina van de website van de Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie (NRVS).
Sinds 1 september 2021 is het register Supervisor NVVS ondergebracht bij de Stichting NRVS.