info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

Fonds SOS

Fonds Stimulering en Ontwikkeling Seksuologie

Het NVVS Fonds Stimulering en Ontwikkeling Seksuologie (Fonds SOS) is bedoeld om de Seksuologie, of meer specifiek de wetenschappelijke onderbouwing en verbreding van de Seksuologie, te bevorderen. Dit doet het Fonds SOS onder andere door de ontwikkeling van richtlijnen seksuologische hulpverlening en seksuologisch onderzoek te stimuleren. Per projectvoorstel is maximaal 4.500 Euro beschikbaar.

Lees voor het invullen van dit formulier de toetsingscriteria en procedure op de website goed door. Deze zijn te downloaden via deze link: reglement Fonds Stimulering en Ontwikkeling Seksuologie

Voorwaarden:

 • Minimaal 1 van de aanvragen dient NVVS lid te zijn.
 • Alle projecten die wetenschappelijke onderbouwing of verbreding van de seksuologie bevorderen, komen in aanmerking.
 • Projecten uitgevoerd in Nederland of van toepassing op de Nederlandse situatie komen in aanmerking.
 • Zelfstandige en in tijd begrensde projecten komen in aanmerking. Projecten mogen ook deel uit maken van of een vervolgproject op groter project, mits er een herkenbare eigen vraagstelling / doelstelling is.
 • Per jaar mag er per projectgroep 1 aanvraag worden ingediend.
 • De duur van het project is niet langer dan 18 maanden.
 • Het project dient binnen 6 maanden na toekenning van financiering door het Fonds SOS van start te kunnen gaan.
 • Voorstellen die na de deadline worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
 • Het projectvoorstel is, indien van toepassing, reeds goedgekeurd door de medisch ethische toetsingscommissie van de instelling.
 • Indien meer financiering nodig is dan bij de NVVS is aangevraagd moet in de aanvraag duidelijk worden gemaakt hoe deze financiering tot stand zal komen.
 • Aanvragen moeten zijn voorzien van de handtekening van de principal investigator of het afdelingshoofd / vertegenwoordiger instelling waar het onderzoek of project uitgevoerd wordt.
 • NVVS behoudt het recht om aanvragen, die bijvoorbeeld niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, af te wijzen.

Download hier het aanvraagformulier voor een subsidie uit het Fonds SOS. Stuur uw aanvraag met eventuele bijlagen naar sosfonds@nvvs.info. Let op: dien vóór 15 september uw aanvraag in. *

* Helaas zijn er in 2018 onvoldoende gelden aanwezig in het FONDS SOS om een aanvraag te honoreren. Per 2019 zal het NVVS-bestuur kijken of er weer gelden in het FONDS SOS beschikbaar zijn en waar mogelijk een 'Call for proposal' uitsturen.