info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

Algemene info

Wat doet de NVVS

De NVVS is de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie. Zij heeft tot doel het bevorderen van de kwaliteit van de seksuologie en het behartigen van de belangen van haar leden. De NVVS heeft momenteel 630 leden, werkzaam in allerlei disciplines, zoals psychologen, artsen, maatschappelijk werkenden, verpleegkundigen en fysiotherapeuten.

De NVVS waarborgt de kwaliteit van de opleiding van hulpverleners door visitatie en accreditatie van de opleidingen, en houdt kwaliteitsregisters bij: a) seksuoloog NVVS, b) consulent seksuele gezondheid NVVS, c) aantekening NVVS, d) supervisor NVVS.

Naast het bestuur bestaan er Kamers, Commissies en Werkgroepen.

Over de NVVS

De statutaire doelstellingen van de vereniging zijn:

 1. Het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de seksuologie in de breedste zin van het woord op de terreinen: 
  a. wetenschappelijk onderzoek en studie; 
  b. hulpverlening en gezondheidsbevordering; 
  c. onderwijs en opleiding;
 2. Het gevraagd en ongevraagd adviseren bij seksuologische relevante kwesties.

De NVVS tracht deze doelen te bereiken door:

 1. het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten, tenminste eenmaal per jaar;
 2. het stimuleren van multicentrisch onderzoek;
 3. het bevorderen van interdisciplinaire en (inter)nationale contacten;
 4. vertegenwoordiging op relevante (inter)nationale congressen;
 5. het aanhouden en bijhouden van registers van seksuologische hulpverleners;
 6. accrediteren van opleidingen en nascholing;
 7. noodzakelijke fondsenwerving.

Organogram

Klik hier voor het organogram van de NVVS.

Historie

De NVVS is in 1981 opgericht als een vereniging voor iedereen die zich beroepsmatig bezig hield met Seksuologie, en droeg aanvankelijk de naam Nederlandse Vereniging voor Seksuologie. In 2013 fuseerde de NVVS met de WVSD (Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuele Disfuncties) , en sindsdien is de formele naam Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie.
Sinds 1992 houdt de NVVS kwaliteitsregisters bij om de kwaliteit van hulpverlening en counseling te garanderen. 

Per 20 juli 2016 is de registratiecommissie van de NVVS ondergebracht in de Stichting Het Nederlands Register voor Seksuologie (NRVS). Voor meer informatie zie: www.stichtingnrvs.info

Op dit moment kent de NVVS 4 registers voor:

 1. seksuoloog NVVS,
 2. consulent seksuele gezondheid NVVS,
 3. aantekening NVVS.
 4. supervisor NVVS

De kwaliteit van het onderwijs en nascholing wordt gewaarborgd door visitatie en accreditatie van opleidingen en door accreditatie van nascholing

Fonds Stimulering en Ontwikkeling Seksuologie (Fonds SOS) 

De NVVS richtte in 2005 het Fonds Stimulering en Ontwikkeling Seksuologie (Fonds SOS) op met het doel de Seksuologie in het algemeen te bevorderen, meer specifiek het bevorderen van de wetenschappelijke onderbouwing en verbreding van de Seksuologie. Dit doet het Fonds SOS onder andere door de stimulering en ontwikkeling van richtlijnen seksuologische hulpverlening en door stimulering van seksuologisch onderzoek. 

Het Tijdschrift voor Seksuologie

Het Tijdschrift voor Seksuologie bestaat sinds 1976, en is het enige Nederlandstalige tijdschrift op het gebied van de seksuologie. Het is een wetenschappelijk kwartaalblad met publicaties over onderzoek, literatuuroverzichten en beschouwingen over hulpverlening, vorming, voorlichting en preventie. Het Tijdschrift voor Seksuologie is een uitgave van de Stichting Tijdschrift voor Seksuologie, nauw gelieerd aan de NVVS en VVS (Vlaamse Vereniging voor Seksuologie), maar ook niet-leden kunnen zich abonneren.