info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

Door NVVS geaccrediteerde Opleidingen

De volgende opleidingen binnen Nederland zijn geaccrediteerd door de NVVS:

Opleiding Seksuologie

De opleiding seksuologie is een tweejarige multidisciplinaire postacademische opleiding waarmee u het theoretische deel van de opleiding tot Seksuoloog NVVS kunt behalen. Aan de opleiding kunnen BIG-geregistreerde psychotherapeuten, psychiaters, overige artsen, klinisch psychologen en GZ-psychologen deelnemen. De inhoud van de opleiding is gericht op het verwerven van kennis, het leren van vaardigheden en het ontwikkelen van een adequate attitude, noodzakelijk voor probleemverheldering, diagnostiek en behandeling van seksuele problemen en disfuncties.
De opleiding wordt gegeven door RINO Groep te Utrecht en door RINO te Amsterdam. Klik op de links van de opleiders voor de voorwaarden voor toelating tot deze opleiding en de registratie-eisen.

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Voor professionals die op minimaal hbo-niveau werken in het seksuologisch veld. Lees hier meer over de voorwaarden voor toelating tot deze opleiding en de registratie-eisen.

NB. De opleiding aangeboden door de NCOI is niet door de NVVS geaccrediteerd en leidt niet tot registratie-mogelijkheden.

Post-hbo opleiding seksuologie

De opleiding is een theoretische en praktische inleiding in de seksuologische hulpverlening. Lees hier meer over de voorwaarden voor toelating tot deze opleiding en de registratie-eisen. Na het volgen van deze opleiding kunt u zich registeren voor de Aantekening Seksuologie NVVS.

ASG Algemene Scholing Aanvullende Seksuele Hulpverlening (AS-ASH)

Speciaal ontwikkeld voor GGD-verpleegkundigen en –artsen, is deze opleiding gericht op het bespreekbaar maken van seksualiteit bij jongeren, het bespreken van de meest voorkomende problemen en vragen met betrekking tot seksualiteit in brede zin, inclusief anticonceptie e.d., en het benoemen van seksuele hulpverleningsmogelijkheden. Lees hier meer over de voorwaarden voor toelating tot deze opleiding en de registratie-eisen.

Master in de seksuologie (Leuven)

Je denkt op een wetenschappelijke manier en vanuit verschillende disciplines na over seksualiteit en relaties. Je krijgt inzicht in hoe en waar je nieuwe informatie over die domeinen vindt en je leert kritisch te kijken naar de wetenschappelijke waarde van die informatie. De opleiding mikt bovendien op bewustwording van je eigen houding tegenover relaties en seksualiteit. Daarnaast maak je kennis met een aantal beroepen waarin seksuologen kunnen worden tewerkgesteld. In het programma gaat er in het bijzonder aandacht naar het onderzoek rond en de praktijk van de seksuologische hulpverlening – en in beperkte mate naar vormings- en preventiewerk rond relationele en seksuele voorlichting – en naar onderzoekswerk in het brede veld van de seksuologie. Je wordt ook voorbereid om over seksualiteit en relaties te spreken voor een breder, niet-wetenschappelijk gevormd publiek.

Let op:
Om in aanmerking te komen voor een registratie in het register Seksuoloog NVVS dient u naast de opleiding in het bezit te zijn van een BIG-registratie en over voldoende werkuren en supervisie te beschikken, zoals genoemd in het Reglement Registratie Seksuoloog NVVS.

Klik hier voor meer informatie over de opleiding.

Scholing tot supervisor NVVS (E1664) 

Scholingsonderdeel voor seksuologen NVVS voor de registratie tot Supervisor NVVS. Lees hier meer over de voorwaarden voor toelating tot deze opleiding en de registratie-eisen.

Door NVVS geaccrediteerde nascholing

Voor herregistratie is een minimale hoeveelheid geaccrediteerde nascholing vereist. Klik hier om te zien welke door de NVVS geaccrediteerde nascholingen er georganiseerd worden. 

Laatst aangepast op donderdag, 27 februari 2020 10:09

Opleidingen/Registratie