info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

Corrine Jaaltink

Gepubliceerd in Even voorstellen op maandag, 14 november 2016

Corrine

Wat houdt uw werk in (gerelateerd aan seksuologie)?

Sinds 8 jaar werk ik als sociaal verpleegkundige seksuele gezondheid bij GGD Noord- en Oost Gelderland. Vanaf juli dit jaar ben ik als consulent seksuele gezondheid NVVS geregistreerd. Daarvoor registratie aantekening seksuologie NVVS. Binnen mijn werk bij de GGD houd ik mij bezig met de volgende onderwerpen; Tijdens het spreekuur seksuele gezondheid (bekend als Sense-spreekuur voor jongeren tot 25 jaar) zie en spreek ik cliënten met vragen over alle onderwerpen die met seksuele gezondheid te maken hebben. Deze vragen kunnen betrekking hebben op testen/behandelen van SOA, voorschrijven van anticonceptie (OAC), zwangerschap wel of niet gewenst, weerbaarheid, seksueel geweld, loverboys, social media, seksuele diversiteit, seksuele dysfuncties als bv pijn bij vrijen en erectiestoornissen, seksverslaving/porno, maar ook seksualiteit binnen andere culturen of religies. Bij de GGD zien we ook de hoog-risico doelgroepen zoals MSM, cliënten met betaalde contacten, -of met veel wisselende contacten en cliënten die gewaarschuwd zijn voor SOA of klachten hebben die op SOA kunnen wijzen. Er is recent een nieuwe hoog-risico doelgroep toegevoegd. Dat zijn asielzoekers en statushouders waar de GGD t.a.v. seksuele gezondheid een belangrijke rol gaat vervullen in voorlichting en evt. testen van SOA. Een ander onderdeel van mijn werk is het geven van gastlessen over deze thema’s op het Voortgezet Onderwijs. Het is erg leuk om als gastdocent in de keuken van een school te mogen kijken en leerlingen mee te nemen in voor hen vaak nieuwe en spannende onderwerpen over seksualiteit/intimiteit en relaties. Mijn aandachtsgebied is naast seksuele gezondheid ook huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat maakt mijn werk een stuk breder. Huiselijk geweld, kindermishandeling en seksuele gezondheid zijn vaak met elkaar verweven. Binnen de organisatie is het daarom ook van belang om signalen op te pakken, deze door te geven en te vertalen t.b.v. beleidsontwikkeling. Ketenpartners, hulpverleners en collega’s geef ik telefonisch advies en collegiale consultatie. Het bespreekbaar maken en het bieden van laagdrempelige counseling zonder waardeoordeel aan cliënten, vind ik elke keer een mooie uitdaging om mee aan de slag te gaan. In de preventie vind ik het ook belangrijk om de positieve kanten van seksualiteit te blijven benoemen. Seks (moet) kan leuk en lekker zijn, en is zeker iets om van te genieten. Uiteraard het liefst wel zo veilig mogelijk. Dit blijft een aandachtspunt, veilig vrijen is bij veel jongeren- en ook oudere jongeren nog steeds niet zo vanzelfsprekend.

Wat was uw drijfveer om zich met seksuologie/seksualiteit bezig te houden?

Voordat ik binnen de publieke gezondheidszorg ging werken heb ik als verpleegkundig specialist oncologie gewerkt in Meander Medisch Centrum Amersfoort voor onder andere de afdeling Gynaecologie. In dit ziekenhuis heb ik destijds meegewerkt aan een wetenschappelijk onderzoek vanuit het UMC Utrecht waarin vrouwen na een gynaecologisch oncologische aandoening een nazorgspreekuur bij een verpleegkundig specialist bezochten. Daarin kwam het onderwerp seksualiteit en intimiteit uitgebreid aan de orde. Hier is de interesse ontstaan. Ik wilde mij inzetten voor betere kwaliteit van zorg voor deze patiëntencategorie omdat dit onderwerp een onderbelicht thema bleek. In samenwerking met seksuoloog Woet Gianotten heb ik een bijscholing georganiseerd voor alle medewerkers werkzaam binnen de oncologie in het ziekenhuis. Praten over seksualiteit wilde ik daarmee promoten. Bij de GGD, nu vele jaren later heeft seksuologie nog steeds mijn aandacht en interesse. Het mogen meedenken en op weg helpen van cliënten in hun zoektocht geeft mij veel voldoening in mijn werk. Bij ernstige problematiek weet ik de weg te vinden om door te verwijzen, alhoewel ik merk dat financiën steeds vaker een struikelblok vormen en cliënten afhaken. Dat is erg jammer en een gemiste kans.

Welke was uw mooiste ervaring op professioneel vlak?

Als cliënten oprecht verder kunnen met hetgeen er besproken is dan ben ik tevreden. Of dat nu hele traumatische ervaringen zijn geweest die iemand heeft meegemaakt, of dat het een cliënt is die alles nog gaat ontdekken en alleen voor informatie of een Soa-test komt. Seksualiteit raakt een mens tot in zijn of haar diepste wezen en daar ben je dan even een moment bewust onderdeel van. Dat raakt mij en vind ik bijzonder. Een voorbeeld van een mooie ervaring was de casus van een jongeman tijdens een Sense-spreekuur. Hij was in zijn vroege jeugd heel ernstig ziek geweest en had in zijn lichamelijke groei een behoorlijke achterstand opgelopen. Toch wilde hij graag lichamelijke intimiteit ervaren; stond aan het begin van zijn seksuele carrière. Door counseling, adviezen en verwijzing naar de juiste hulpverlening heeft deze cliënt zijn eigen seksualiteit verder leren ontwikkelen. Op een positieve manier kon hij naar zichzelf leren kijken. Dat geeft mij een heel dankbaar gevoel. Daar heb ik dan een bijdrage aan kunnen leveren.

Wat is volgens u een onderbelicht onderwerp binnen het vak?

De LVG-jongeren zijn naar mijn mening binnen het vak seksuologie een onderbelicht onderwerp. Deze kwetsbare doelgroep heeft behoefte aan gezonde seksualiteit en voorlichting door professionals die aandacht hebben voor het onderwerp. Binnen instellingen blijkt nog te vaak dat er onvoldoende draagvlak is door bestuur om dit onderwerp goed op de kaart te zetten. Op het moment dat er weer een incident in een instelling plaatsvindt, gaan de bellen rinkelen. Daar zou naar mijn mening meer aan preventie kunnen worden gedaan. Hoe kunnen bestuurders worden aangespoord om beleid hierop aan te passen en geld hiervoor vrij te maken? Seksualiteit als verplicht onderdeel binnen een instelling voor LVB? Wat mij betreft zeker en liefst op korte termijn.

Wat is uw passie naast uw werk?

Naast mijn werk run ik met mijn echtgenoot een B&B-cottage op de Veluwe in de gemeente Apeldoorn. Daar beleef ik veel plezier aan, ontmoet diverse mensen, met verschillende nationaliteiten. Verder lees ik graag, ben een natuur mens en een detective fan.

Heeft u een boekentip (gerelateerd aan seksuologie)?

Het handboek Seksuele gezondheid: Probleem-georiënteerd denken en handelen ( Peter Leusink en Marjo Ramakers) vind ik zeer geschikt voor professionals om te gebruiken in hun dagelijkse praktijk. ISBN:9789023246510

Het boek : Liefde zonder vlinders (Merel van Groningen, ervaringsdeskundige) over Loverboyproblematiek. Onder meer over hoe een loverboy te werk gaat en welke personen eerder slachtoffer kunnen worden. ISBN: 9089759808

Wie zou u graag in deze rubriek zien?

In deze rubriek zou ik graag een persoon zien die zich naast de seksuologie ook in de politiek begeeft. Welke invloed kun je als professional vanuit de seksuologie uitoefenen t.a.v. beleid over dit onderwerp in de politiek? Hartelijk dank dat ik mijzelf in deze rubriek mocht voorstellen. Succes aan allen die seksuologie een warm hart toedragen!

Meer in deze categorie: « Astrid Kremers Hester Pastoor »
Terug naar Nieuws