info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

VEB-VU Prijs

Van Emde Boas - Van Ussel Prijs

De van Emde Boas - Van Ussel prijs is in 1985 inge­steld door de Nederlandse Verening voor Seksuologie (NVVS) en de voormalige Stichting ter bevordering van Seksuolo­gie (Stichting) en bestaat uit een sculptuur, een geldbedrag en een uitnodiging tot het houden van een voordracht waarin de laureaat bij voorkeur zijn visie geeft op de ontwikkelingen in de seksuologie.

De prijs is vernoemd naar 2 beroemde seksuologen. Dr. Coen van Emde Boas, psychiater, de eerste Nederlandse hoogleraar seksuologie en Dr. Jos van Ussel, socioloog, de vooruitstrevende Vlaamse seksuoloog die in Nederland onderdak vond.

Met de Van Emde Boas-van Ussel Prijs eert de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie elke 2 jaar een persoon die een bijzondere verdienste heeft gehad voor de Nederlandse of Vlaamse seksuologie. 

De prijs wordt toegekend aan een persoon Nederlander of Vlaming, die zich gedurende een langere periode door een oorspronkelijke en/of vernieuwende werkwijze, dan wel door systematische aandacht voor bijzondere doelgroepen, heeft onderscheiden op het terrein van de seksualiteit in wetenschap, beroep of maatschappij. Het beroep kan omvatten: seksuologische hulpverlening, onderzoek, onderwijs, voorlichting of preventie.

Tweejaarlijks, en wel een jaar voor de bijeenkomst waarin de prijs zal worden uitgereikt, maakt het bestuur van de NVVS de toekenningsprocedure bekend aan haar leden. Deze bekendmaking vindt bij voorkeur plaats in een algemene ledenvergadering van de NVVS, door het voordragen van een selectiecommissie.

VEB-VU Prijs 2023

De uitreiking van de VEB-VU Prijs 2023 zal worden georganiseerd tijdens het NVVS Voorjaarscongres 2023 op 14 april 2023. Klik hier voor de oproep.
NB. De namen van niet-geselecteerden worden niet openbaar gemaakt.

Hieronder het overzicht van de winnaars van de VEB-VU prijs:

* = overleden

Eventuele correspondentie kan gericht worden aan:

Secretariaat NVVS
Zaanweg 119a
1521 DS Wormerveer
T: 075 - 647 63 74
F: 075 - 647 63 71
E: info@nvvs.info