info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

Concilium Sexologicum

Het Concilium Sexologicum (CS) bestaat uit hoogleraren aan Nederlandse Universiteiten met een leeropdracht op het terrein van de Seksuologie. Het Concilium heeft als belangrijkste doelstelling het bevorderen van de (Academische) Seksuologie in Nederland en ondersteuning van de doelstellingen van de NVVS.

Desgevraagd functioneert het CS als Raad van Advies voor het Bestuur van de NVVS betreffende Onderzoek, Onderwijs en daaraan gerelateerde patiëntenzorg. Het CS komt eenmaal per jaar bijeen. In voorkomende gevallen is er altijd de mogelijkheid tot onderling overleg. Contacten naar buiten toe vinden plaats via de penvoerder.

Leden van het Concilium Sexologicum anno 2018:

 • Emeritus prof. P. Cohen-Kettenis
 • Emeritus prof. G. van Dijk
 • Emeritus prof. J.O.C.M. Frenken
 • Emeritus prof. L.G. Gooren
 • Prof. dr. L. Incrocci
 • Prof. dr. E.T.M. Laan
 • Prof. dr. J. van Lankveld
 • Prof. dr. E. Meuleman
 • Emeritus prof. K. Slob
 • Prof. dr. M. Waldinger
 • Prof. dr. I. van Wesenbeeck
 • Emeritus prof. W.C.M. Weijmar Schultz, penvoerder
 • Prof. dr. H.B.M. van der Wiel
 • Prof. dr. S. Wieringa