info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

Wilma Mathurin

1

Wilma Mathurin is als GZ-Psycholoog werk­zaam binnen de VGZ en de SGGZ. Zij is afgestudeerd als ortho­peda­goog en psycho­loog. Aandachtsgebieden in haar werk zijn (L)VB, ASS, emotionele ont­wikke­ling, gehechtheid en vraagstukken rond de seksuele gezond­heid. Wilma vindt het belangrijk dat mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden de zorg krijgen die het beste aansluit bij hun zorgbehoefte. Ze streeft ernaar dat mensen excelleren op hun eigen niveau, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in mogelijkheden, motivatie en interesse. Wilma is in het bezit van een aantekening seksuologie NVVS en ze is medeoprichter en contactpersoon van de Special Interest Group autisme­spectrum­stoor­nissen en seksuali­teit (NVVS). Daarnaast is zij docent bij de Rino Groep en Fortior.


Terug naar Bestuur