info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

Maud Lazaroms

maud.lazaroms.web Ik ben consulent seksuele gezondheid NVVS en psycholoog NIP. Ook werk ik als EMDR-therapeut (opgeleid bij de VEN) en ben ik in opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCT.

Sinds begin van dit jaar ben ik met veel enthousiasme toegetreden tot het bestuur van de NVVS. Ik ben graag een beetje een duizendpoot: Ik houd ervan om mensen met elkaar in contact te brengen (op het gebied van werk tenminste), nieuwe creatieve projecten op te starten en om met diverse disciplines en met mensen met verschillende nationaliteiten en achtergronden samen te werken; ik verdiep me graag in wetenschap en probeer tegelijkertijd de vertaalslag naar de praktijk te maken. Ik ben bijzonder nieuwsgierig. Dat kost soms energie maar levert vooral energie op en zorgt ervoor dat ik graag mijn tanden zet in een nieuwe uitdaging, in dit geval als secretatis van de NVVS. Er is een tijdje geen secretatis geweest en Status Plus verzet bergen fantastisch werk waardoor er ruimte is voor de secretaris om het takenpakket eens goed onder de loep te nemen. Ik heb me voorgenomen om de rol van secretaris nieuw leven in te blazen en heb mooie voorbeelden aan de enthousiaste en deskundige mensen die mij hierin voor gingen. Ik kijk uit naar een plezierige samenwerking met het (tegenwoordig voltallige) bestuur! Ook zal ik aanspreekpunt blijven voor de consulenten en natuurlijk mijn best blijven doen om de consulent seksuele gezondheid op de kaart te zetten èn om samenwerking tussen alle disciplines binnen de NVVS aan te moedigen.

Wat doe ik nog meer? Als zelfstandig ondernemer bevind ik me binnen de zorg, het onderwijs en in de culturele- en theatersector.

Met veel plezier werk ik bij de Utrechtse Psychologenpraktijk. Hier behandel ik mensen met angst- en stemmingsklachten en klachten als gevolg van een trauma. Tevens bied ik hulp bij vragen op het gebied van seksuele gezondheid. Dit kan gaan om vragen rondom genderidentiteit of seksuele oriëntatie, maar ook behandeling op het gebied van seksueel geweld, negatieve- of traumatische ervaringen, seksuele disfuncties of seksualiteit na een ingrijpende medische behandeling of bevalling.

Als psycholoog, consulent seksuele gezondheid en docent heb ik binnen het onderwijs veel ervaring opgedaan met laagopgeleide jongeren en kwetsbare doelgroepen en heb ik gezien hoe veerkrachtig deze mensen zijn. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik des te harder wil vechten om het bespreekbaar maken van seksualiteit op de agenda te krijgen. Als (gast)docent reis ik graag het hele land door.

Samen met Roos Raab heb ik firma LoS (Leren over Seks) opgericht. Firma LoS ontwikkelt en verzorgt interactieve trainingen seksualiteit en weerbaarheid voor jongeren, zorg- en onderwijsprofessionals. Preventie van seksueel geweld en bevorderen van seksueel gezond- en plezierig gedrag staan hoog op de agenda van firma LoS. Firma LoS streeft ernaar om juist bij doelgroepen die wellicht wat slechter bereikbaar zijn of lastiger te motiveren zijn, enthousiasme op te wekken en betrokkenheid te creëren. Dit geldt net zo goed voor doelgroepen waarbij training over seksualiteit misschien niet direct voor de hand lijkt te liggen, of mensen die te maken hebben met een bepaalde kwetsbaarheid.

Mijn hart ligt óók in het theater, en met name bij het schrijven van toneel. Aan de Hogeschool voor de Kunsten en de universiteit van Utrecht ben ik opgeleid tot toneelschrijver en dramaturg. Theater is een prachtig middel om maatschappelijke thema’s, en natuurlijk ook seksualiteit, bespreekbaar te maken. Met veel liefde schrijf ik (documentair) toneel. Ook hierin vormen, u raadt het al, psychologie en seksuologie de rode draad.

In mijn vrije tijd ben ik vaak hardlopend, op de wielrenfiets of achter de piano te vinden en woon ik met veel plezier met mijn vriend in Utrecht.

Ik hoop jullie binnenkort live te spreken, binnen het onderwijs, binnen de zorg, in het theater, of gewoon bij de borrel op de ALBB, of het najaarscongres!

“But love’s the only engine of survival” Leonard Cohen

Terug naar Bestuur