info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

(Her)Registratie

De NVVS hanteert voor het lidmaatschap van de vereniging voorwaarden, onder andere met betrekking tot vooropleiding en het onderschrijven van de beginselverklaring NVVS.

Daarnaast waarborgt de NVVS de kwaliteit van seksuologische hulpverleners door eisen te stellen aan (her)registratie via de Stichting Nederlands Register voor Seksuologie (NRVS); deze stichting houdt onafhankelijk en openbaar 3 registers aan met merkenrechtelijk beschermde titels:

  1. Seksuoloog NVVS: psychologen, artsen of maatschappelijk werkenden
  2. Consulent seksuele gezondheid NVVS: verpleegkundigen, docenten, fysiotherapeuten of pedagogen
  3. Aantekening seksuologie NVVS: professionals met expertise op het terrein van seksuele gezondheid, voor het merendeel verpleegkundigen werkzaam bij GGD-en.

Voor informatie over (her)registratie kunt u terecht bij de Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie (NRVS).
De stichting NRVS houdt openbaar de 3 bovenstaande registers aan. Voor informatie over (her)registratie, dient u in te loggen op de ledenpagina van de website van de Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie (NRVS).

De Kamer Onderwijs van de NVVS houdt het register Supervisor NVVS aan. Voor informatie over, en (her)registratie als supervisor NVVS, dient u in te loggen op de ledenpagina van de website van de NVVS, waar u onder “Formulieren” het kopje “Supervisor NVVS” vindt.
Laatst aangepast op woensdag, 24 juni 2020 12:51

Opleidingen/Registratie