info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

nvvs.nieuws.bigbanner

P3NL

Blijf voldoen aan de AVG: verleng uw aanmelding of meld u vandaag nog aan voor het AVG-programma! Stichting AVG voor Verenigingen helpt organisaties snel en…
P3NL heeft aanbieders vergeleken en adviseert leden om gebruik te (blijven) maken van het aanbod van de Stichting AVG voor Verenigingen. Privacybescherming blijft actueel en noodzakelijk…
Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) zoekt regio-ambassadeurs Zorg voor de Jeugd (8 uur) met een achtergrond als professional (in loondienst of als vrijgevestigde). Het…
Sinds 1 januari 2019 is het afwegingskader in de verbeterde meldcode van kracht. Deze factsheet is de opbrengst van een leertafel met professionals uit het…
Een inventarisatie van psychologische en pedagogische zorg op alle domeinen waar die zorg wordt geleverd is gereed! De inventarisatie is het eerste product van het…
Verleng uw aanmelding bij het AVG-programma of meld u vandaag nog aan!In 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Deze wet verplicht alle organisaties…
Vul voor 16 maart de toestemmingsverklaringen voor uw kwaliteitsstatuut in Instellingen en praktijken met een kwaliteitsstatuut GGZ voor 18+ krijgen op 31 januari per e-mail…
dinsdag, 05 februari 2019

P3NL Maandbericht januari

Beste betrokkenen bij P3NL, Via dit maandbericht blikken we terug op de maand januari. Veel van de activiteiten van de afgelopen maand vloeien voort uit…
woensdag, 30 januari 2019

Vragenlijst monitor contractering ggz

Geef uw aandachtspunten door voor de monitor contractering van de NZa In het Hoofdlijnenakkoord GGZ 2019-2022 is afgesproken verder te werken aan de juiste zorg…
maandag, 31 december 2018

P3NL Maandbericht december

Beste betrokkenen bij P3NL, Via dit maandbericht blikken we terug op de december. Bestuurlijk een hele drukke en hectischemaand. Hiermee sluiten we ook het jaar 2018…
Pagina 2 van 4