info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

nvvs.nieuws.bigbanner

Call for proposals - FONDS SOS

Gepubliceerd in Nieuws op dinsdag, 17 mei 2022

Fonds Stimulering en Ontwikkeling Seksuologie

Het NVVS Fonds Stimulering en Ontwikkeling Seksuologie (Fonds SOS) is bedoeld om de Seksuologie, of meer specifiek de wetenschappelijke onderbouwing en verbreding van de Seksuologie, te bevorderen. Dit doet het Fonds SOS onder andere door de ontwikkeling van richtlijnen seksuologische hulpverlening en seksuologisch onderzoek te stimuleren. Per projectvoorstel is maximaal 4.500 Euro beschikbaar.

Call for proposals

De Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS) deelt u met genoegen mee dat het per heden weer mogelijk is om een aanvraag in te dienen voor het Fonds Stimulering en Ontwikkeling Seksuologie (Fonds SOS) voor het jaar 2022. Het NVVS Fonds SOS is bedoeld om de Seksuologie, of meer specifiek de wetenschappelijke onderbouwing en verbreding van de Seksuologie, te bevorderen. Dit doet het Fonds SOS onder andere door vernieuwende onderzoeksprojecten in het brede veld van de seksuologie (vanuit verschillende disciplines) te stimuleren.

Alle leden van de NVVS zijn welkom om een aanvraag in te dienen, mits aan de voorwaarden –hieronder genoemd– is voldaan. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 18 september 2022.

Lees voor het invullen van het aanvraag-formulier de toetsingscriteria en procedure op de website goed door. Deze zijn te downloaden via deze link: reglement Fonds Stimulering en Ontwikkeling Seksuologie

Voorwaarden:

 • Minimaal 1 van de aanvragers dient NVVS lid te zijn.
 • Alle projecten die wetenschappelijke onderbouwing of verbreding van de seksuologie bevorderen, komen in aanmerking.
 • Projecten uitgevoerd in Nederland of van toepassing op de Nederlandse situatie komen in aanmerking.
 • Zelfstandige en in tijd begrensde projecten komen in aanmerking.
 • Projecten mogen ook deel uit maken van of een vervolgproject op groter project, mits er een herkenbare eigen vraagstelling / doelstelling is.
 • Per jaar mag er per projectgroep 1 aanvraag worden ingediend.
 • De duur van het project is niet langer dan 18 maanden.
 • Het project dient binnen 6 maanden na toekenning van financiering door het Fonds SOS van start te kunnen gaan.
 • Voorstellen die na de deadline worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
 • Het projectvoorstel is, indien van toepassing, reeds goedgekeurd door de medisch ethische toetsingscommissie van de instelling.
 • Indien meer financiering nodig is dan bij de NVVS is aangevraagd moet in de aanvraag duidelijk worden gemaakt hoe deze financiering tot stand zal komen.
 • Aanvragen moeten zijn voorzien van de handtekening van de principal investigator of het afdelingshoofd / vertegenwoordiger instelling waar het onderzoek of project uitgevoerd wordt.
 • NVVS behoudt het recht om aanvragen, die bijvoorbeeld niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, af te wijzen.

Download hier het aanvraagformulier voor een subsidie uit het Fonds SOS. Stuur uw aanvraag (zonder bijlagen) naar sosfonds@nvvs.info. Let op: dien vóór 18 september 2022 uw aanvraag in. 

 
Terug naar Nieuws