info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

nvvs.nieuws.bigbanner

Kwaliteitsprofiel Seksuele Gezondheidzorg

Gepubliceerd in Nieuws op donderdag, 21 april 2022

Per januari 2012 trad de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) 1 als onderdeel van de vernieuwde subsidieregeling publieke gezondheid in werking.

De ASG benoemt acht regio’s. Deze regio’s omvatten, afhankelijk van de geografische samenstelling, een of meerdere GGD’en met een of meerdere spreekuurlocaties waar uitvoering van spreekuren aanvullende seksuele gezondheidszorg plaatsvindt. Elke regio kent een coördinerende GGD die voor die taak door de minister van VWS in de ASG is aangewezen. De ASG is nadrukkelijk aanvullend op de reguliere gezondheidszorg als ook aanvullend op de taken van de GGD in het kader van de collectieve preventie conform de Wet Publieke Gezondheid (Wpg).

Voor het uitvoeren van de ASG heeft vrijwel elke GGD een Centrum Seksuele Gezondheid (CSG). Die centra samen vormen een landelijk dekkend netwerk. In enkele gevallen vindt de uitvoering van de ASG plaats in samenwerking met lokale partners, zoals ziekenhuizen. De zorg van de CSG’s is gericht op mensen met een verhoogd risico op een seksueel overdraagbare aandoening (soa) en hiv en op ondersteuning van slachtoffers van seksueel geweld. Hierbij is specifiek aandacht voor mensen die extra gezondheidsrisico’s lopen door psychosociale context, beperkte gezondheidsvaardigheden of economische status.

Voor jongeren tot 25 jaar bestaat daarnaast de mogelijkheid voor gratis seksualiteitshulpverlening. Het kwaliteitsprofiel beschrijft afspraken voor het uitvoeren en toetsen van de kwaliteit van de voorziening ASG. Het kwaliteitsprofiel benadrukt het belang van borging van de kwaliteit van het zorgaanbod en van een goede samenwerking van het regionale CSG met de partners binnen de keten van seksuele gezondheidszorg. Omdat de coördinerende GGD aanvullende taken heeft ten opzichte van de taken die voor elk CSG gelden, worden deze, waar relevant, apart benoemd. De CSG’s worden gevisiteerd op basis van de kwaliteitsafspraken genoemd in dit kwaliteitsprofiel. Om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen wordt het kwaliteitsprofiel periodiek geactualiseerd. Dat is recent gebeurd. Bij de actualisatie is gebruik gemaakt van de input van verschillende professionele gremia binnen de aanvullende seksuele gezondheidszorg om te komen tot aanpassingen, verbetering en aanvullingen.
Dit document is het nieuwe kwaliteitskader waaraan de CSG’s per 1 mei 2022 gehouden worden.

Terug naar Nieuws