info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

nvvs.nieuws.bigbanner

Promotieonderzoek: Transgender mensen en (zelf)stigmatisering: de ervaringen van transgender mensen in transitie

Gepubliceerd in Nieuws op donderdag, 24 februari 2022

Transgender mensen zijn de laatste jaren steeds vaker zichtbaar in de media, waardoor duidelijk wordt dat zij (zelf)stigmatisering kunnen ervaren. Gevolgen van (zelf)stigmatisering zoals sociale isolatie, psychopathologie, lagere zelfwaardering, werkeloosheid en inkomensverlies kunnen vooral tijdens transitie naar voren komen.

Een onderzoeksteam van de Open Universiteit bestaande uit: PhD studente Maria Verbeek, Prof. dr. Jacques van Lankveld, Dr. Mark Hommes en Prof. dr. Arjan Bos voert een longitudinaal promotieonderzoek uit in samenwerking met het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie van het Amsterdam UMC. Het onderzoek is gericht op de (problematische) ervaringen van transgender mensen in transitie, de copingstijl, de ervaren sociale steun, het psychisch welbevinden en de mate waarin men (zelf)stigmatisering ervaart.

Het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen: het afnemen van online vragenlijsten en het houden van interviews.
Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen deelnemers:

  • Diegenen die aan het begin van hun transitie staan. Zij worden uitgenodigd om op drie momenten, in de diagnostische fase, tijdens de hormonale en/of operatieve fase en na transitie, online vragenlijsten in te vullen. Zij kunnen zich ook aanmelden om geïnterviewd te worden in de drie onderscheiden fasen.
  • Diegenen die verder in het transitietraject zijn of dat al hebben afgerond. Zij worden uitgenodigd om eenmalig de online vragenlijsten in te vullen.

Het belang van het onderzoek
Op basis van de online verzamelde gegevens wil het team een instrument ontwikkelen waarmee onderzocht kan worden hoe transgender mensen omgaan met problemen die zich voordoen tijdens de transitie: de Transgender Coping Questionnaire (TRACQ). Ook worden de verzamelde gegevens gebruikt om meer inzicht te krijgen in transgender specifieke probleemsituaties, de ervaren sociale steun en het mentale welbevinden tijdens transitie. Dit inzicht kan bijdragen tot meer op maat gemaakte ondersteuning van transgender mensen in transitie.

De interviews leveren kennis op over de persoonlijke ervaringen, gevoelens en ideeën van de transgender mensen in e verschillende fasen van de transitie. Inzicht in de manieren waarop transgender mensen de transitie beleven kan leiden tot verbetering van de hulpverlening, tot betere voorbereiding van toekomstige transgender mensen en tot grotere acceptatie door de buitenwereld.

Wat kunt u als hulpverlener voor dit onderzoek betekenen?

Subsidie NVVS
De NVVS heeft subsidie verstrekt van het Fonds SOS voor een belangrijk deel van dit promotieonderzoek: de interviews.

Eerdere publicatie van het onderzoeksteam:
Verbeek, M. J. A., Hommes, M. A., Stutterheim, S. E., van Lankveld, J. J. D. M., & Bos, A. E. R. (2020). Experiences with stigmatization among transgender individuals after transition: A qualitative study in the Netherlands. International Journal of Transgender Health, 21(2), 220-233.
Terug naar Nieuws