info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

nvvs.nieuws.bigbanner

Prestatiecode

Gepubliceerd in Nieuws op woensdag, 16 februari 2022

Per 01-01-2022 is het nieuwe zorgprestatiemodel in gegaan voor de GGZ en FZ op advies van de Nza. Het zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging. De ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geestelijke gezondheidszorg of forensische zorg. Een prestatie is in het nieuwe model bijvoorbeeld een consult. Of een overnachting in de kliniek. Het model gaat de dbc’s, dbbc’s en zzp’s die nu worden gebruikt vervangen. 

Het zorgprestatiemodel biedt straks veel voordelen ten opzichte van de bekostiging die nu geldt. Het belangrijkste kenmerk is eenvoud. De prestaties op de rekening worden duidelijk herkenbaar. Ze zijn dan makkelijker te controleren voor patiënt en zorgverzekeraar. Maar eenvoud is niet de enige goede eigenschap van het zorgprestatiemodel. Als het zorgprestatiemodel klaar is, moet het aan 10 goede eigenschappen voldoen. Naast eenvoud zijn dat bijvoorbeeld ook: minder administratie, en meer ruimte voor innovatie. We noemen die 10 goede eigenschappen ontwerpcriteria.

In dit nieuwe zorgprestatiemodel zijn vaststaande tarieven opgenomen die passen bij bepaalde prestaties.

Voor de seksuoloog NVVS met onderstaand basisberoep geldt dat zij niet-basispakket zorg leveren. We gaan er n.m.l. vanuit dat je niet declareert op een andere prestatiecode. Het tarief voor een consult is dan vastgesteld op 117,33. Daar hoort ook de code (OV0012) bij die we eerder hebben gecommuniceerd. 

Dit geldt dus voor de seksuologen NVVS met de volgende basisberoepen (aansluitend bij de veldafspraak consult registrerende beroepen); 

 • Arts (Wet Big artikel 3)
 • Arts-specialist (Wet Big artikel 14)
  • Arts voor verstandelijk gehandicapten
  • Huisarts
  • Internist
  • Kinderarts
  • Klinisch geriater
  • Neuroloog
  • Psychiater
  • Specialist ouderengeneeskunde
 • Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)
 • Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14)
  • Klinisch psycholoog
  • Klinisch neuropsycholoog
  • Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
  • Maatschappelijk werkende
  • Orthopedagoog
  • Orthopedagoog–generalist (Wet Big artikel 3)
  • Physician assistant (Wet Big artikel 3)
  • WO-psycholoog
 • Psychotherapeut (Wet Big artikel 3)
 • Verpleegkundig specialist ggz en Verpleegkundig specialist agz (Wet Big artikel 14)

Voor de volledige lijst van beroepen verwijzen we naar de volgende site; https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_658427_22/

Voor meer algemeen informatie verwijzen we graag naar de site van het zorgprestatiemodel en de bijlage voor de tarieven. 

https://www.zorgprestatiemodel.nl/bekostiging/zorgprestatiemodel/

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_646867_22/#content_bijlagen

Voor adviezen om bovenstaande in praktijk te brengen verwijzen we naar; https://www.zorgprestatiemodel.nl/aan-de-slag/faq-pagina/

Daarnaast willen we jullie voor specifieke vragen ook verwijzen naar de informatie van de beroepsvereniging die gekoppeld is aan je basisberoep.

Terug naar Nieuws