info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

nvvs.nieuws.bigbanner

P3NL zoekt een nieuwe voorzitter

Gepubliceerd in Nieuws op maandag, 11 oktober 2021

P3NL, de federatie van 13 wetenschappelijke en beroepsverenigingen van professionals in de psychologische en pedagogische zorg, zoekt in verband met het verlopen van de bestuurstermijn per 5 april 2022 een nieuwe voorzitter van haar bestuur.

Platform voor pedagogische en pedagogische zorg

De Nederlandse gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. Bijvoorbeeld het terugdringen van wachtlijsten, de krapte op de arbeidsmarkt en het betaalbaar houden van de zorg. Dat zijn ‘problemen’, maar het oplossen ervan zijn ook ambities! P3NL zet zich in voor professionals in de psychologische en pedagogische zorg en heeft de afgelopen jaren daarmee een goede positie verworven. P3NL denkt in oplossingen en draagt bij aan het verbinden van een versnipperd beroepenveld  en het bevorderen van de kwaliteit van het vak. Hierbij nemen we de cliënt en het systeem waar hij/zij deel van uitmaakt als uitgangspunt en laten we ons niet terugschrikken door de belemmeringen van het huidige zorgstelsel.

De 36.000 professionals die P3NL vertegenwoordigt, werken in het brede veld van gezondheid, zorg en welzijn, maar ook in het onderwijs en het bedrijfsleven. Dat biedt een uitgelezen kans om psychologische zorg te verbinden aan (para)medische zorg, het sociaal domein, de langdurige zorg en onderwijs en onderzoek. Hierbij zijn we voortdurend in een veelzijdige en wisselende maatschappelijke coalitie van burgers, bedrijven, onderzoekers en overheid aan de slag met onze gezondheidszorg. Op dit moment hebben we hierbij vanwege onze ontstaansgeschiedenis een focus op de geestelijke gezondheidszorg, maar levert P3NL van harte een bijdrage aan een 'veerkrachtig Nederland’ in de brede zin van het woord. Hierbij zijn psychologische en pedagogische professionals nodig om Nederland, van jong tot oud, veerkrachtig te maken en te houden.

De voorzitter: uitbouwen P3NL en gezicht naar buiten

Omarm je deze grondgedachte en ben je onafhankelijk in denken en handelen maar tegelijkertijd een verbindende en inspirerende aanvoerder van een gemotiveerd team, kijk dan voor de specifieke taken en het volledige profiel van de voorzitter op www.p3nl.nl/profiel-voorzitter. De voorzitter die we zoeken heeft als specifieke opdracht om P3NL als platform voor psychologische en pedagogische beroepen binnen de ggz te versterken en verder uit te bouwen. Hierbij is de voorzitter het gezicht naar buiten toe op basis van een sterke en aansprekende agenda die eensgezindheid uitstraalt.

Meer informatie en solliciteren

De gemiddelde tijdsbesteding is 6 uur per week. De voorzitter ontvangt voor deze inzet een passende vacatiegeldvergoeding. Als jij je herkent in het profiel en belangstelling hebt voor deze mooie en eervolle functie, dan nodigen we je graag uit om je belangstelling voor 30 november a.s. kenbaar te maken en te reageren via info@p3nl.nl.

 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de huidige bestuursvoorzitter, dr. Marc Verbraak via m.verbraak@propersona.nl of met drs. Marnix de Romph, directeur P3NL, via marnix.de.romph@p3nl.nl / (06) 11 374 692. Naast dr. Marc Verbraak, bestaat het bestuur van P3NL uit de volgende personen:

 • Marie-Jeanne van Hagen, orthopedagoog-generalist en GZ-psycholoog, bestuurslid NVO
 • dr. Marleen Rijkeboer, hoogleraar klinische psychologie, voorzitter VGCt
 • Kawa al Ali, kinder- en jeugdpsycholoog en POH-ggz, voorzitter Landelijke Vereniging POH-ggz
 • dr. Rudolf Ponds, hoogleraar medische psychologie, voorzitter NVGzP
 • Hans de Veen, gezondheidszorgpsycholoog en voorzitter NIP

Bij P3NL zijn de volgende verenigingen aangesloten: LVMP, LV POH-ggz, NBTP, NIP, NVGzP, NVRG, NVO, NVVS, VEN, VGCt, VKJP en de VPeP.

 

Profiel

Algemene taken en profiel bestuursleden
Tot de algemene taken van de bestuursleden wordt gerekend:

 • voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen en federatie-overleggen;
 • betrokken zijn bij de voorbereiding van en het bewaken van de uitvoering van het jaarplan en het financiële en inhoudelijke jaarverslag;
 • vaststellen van de begroting en de jaarrekening;
 • bijwonen van de Algemene Vergaderingen van de federatie.

Algemeen profiel

 1. een bestuurslid van P3NL bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, heeft ervaring of is bereid die op te doen;
 2. is betrokken bij de doelstelling en de aard van de federatie;
 3. kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de federatie;
 4. is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, is een teamspeler;
 5. kan het bestuursbeleid binnen de federatie uitdragen;
 6. kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de werkorganisatie, is niet gericht op het operationeel beleid;
 7. kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
 8. is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de werkorganisatie en vereniging een spiegel voor te houden;
 9. kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

Taken en profiel voorzitter

Onafhankelijkheid

De voorzitter is geen bestuurslid van een van de verenigingen in P3NL. Hij staat boven de partijen en is onafhankelijk. Zoals alle bestuursleden handelt hij als bestuurslid in het belang van de federatie (artikel 11 statuten).

De voorzitter moet affiniteit met de verenigingen hebben. De voorzitter kan lid zijn van een of meerdere verenigingen in P3NL. Hij kan tijdens zijn voorzitterschap van P3NL geen functies bij de verenigingen vervullen.

Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden geldt voor de voorzitter dat deze beschikt over de volgende competenties:

 • ruime bestuurlijke kennis en ervaring;
 • goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • inzicht in groepsdynamiek, in staat om in die dynamiek te bevorderen dat de gemeenschappelijkheid wordt gezocht;
 • kan snel verbindingen leggen tussen individuele situaties en omgevingen en algemene maatschappelijke tendensen; de voorzitter kan in de veelheid van informatie kern en bijzaken onderscheiden;
 • is een teamspeler, werkt resultaatgericht en met een besluitvaardige instelling;
 • is in staat impasses te doorbreken door creatief nieuwe invalshoeken voor vraagstukken aan te reiken;
 • is in staat om op aansprekende manier als boegbeeld van de federatie op te treden, heeft hierbij een groot en relevant netwerk en is vertrouwd met de bestuurlijke circuits die relevant zijn voor het realiseren van de doelstellingen van P3NL.

Specifiek taken:

 1. bereidt samen met de directeur de bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen voor;
 2. leidt de vergaderingen en vat afspraken en besluiten helder samen;
 3. bevordert en faciliteert overleg en samenwerking tussen de bij P3NL aangesloten verenigingen;
 4. overstijgt belangen en weet bestaande verschillen op effectieve wijze te overbruggen;
 5. jaagt aan en verbindt de verenigingen waar nodig om gezamenlijk tot resultaat te komen;
 6. vertegenwoordigt P3NL in de bestuurlijke circuits die relevant zijn.

 

Terug naar Nieuws