info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

nvvs.nieuws.bigbanner

Oproep Digitale Verwijsgids Oncologie (DVO)

Gepubliceerd in Nieuws op woensdag, 07 juli 2021

Dinsdag 15 november 2016 tijdens de Oncologiedagen in Ede is de Digitale Verwijsgids Oncologie (DVO) gelanceerd. De DVO is bedoeld om mensen met kanker, hun naasten en verwijzers – op enig moment na de diagnose – te helpen bij het vinden van deskundige en betrouwbare, ondersteunende behandeling en begeleiding. Het gaat daarbij om zorgaanbod zoals fysiotherapie, psychosociale zorg en diëtiek, op zowel landelijk als regionaal niveau.

Waarom een DVO?
Uit onderzoek blijkt dat het voor mensen met kanker niet altijd duidelijk is waar ondersteunende behandeling en begeleiding verkrijgbaar is. Een recente enquête van IKNL in het kader van de DVO bevestigt deze bevinding ook vanuit het perspectief van de zorgverlener. Bijna 90% van de 650 zorgverleners (incl. inloophuizen) gaf aan behoefte te hebben aan een overzicht van professionals die ondersteunende behandeling en begeleiding aanbieden voor mensen met kanker. Tot dusver ontbrak een dergelijk overzicht. Er zijn wel een aantal zelfstandige initiatieven op dit terrein maar deze websites zijn vooral gericht op de regio en/of gebonden aan een bepaalde diagnose en behandeling. Hierdoor bestaan er op verschillende vlakken hiaten in de informatievoorziening of is juist sprake van onnodige overlap. Bovendien is niet altijd duidelijk óf en welke kwaliteitscriteria zijn gehanteerd en door wie deze bewaakt worden. Dit alles komt de overzichtelijkheid en betrouwbaarheid van de aangeboden informatie niet ten goede.

Samenwerking NVVS
Naast het zoeken op beroepsgroep, kan in de DVO gezocht worden op probleemgebieden. Daarbij is de expertise van de relevante beroeps- en koepelorganisaties onmisbaar. Om deze reden werkt de DVO ook samen met de NVVS. Deze beoordeelt welke zorgverleners aan de criteria van de beroepsgroep voldoen en opgenomen kunnen worden, al dan niet met vermelding van de specialisatie oncologie in de DVO. Het is van groot belang dat in de DVO hulpverleners vermeld staan die kennis en ervaring hebben op het gebied van oncologie en seksualiteit.

Verzoek
Het is van belang dat de NVVS goed vertegenwoordigd is in de Digitale Verwijsgids Oncologie. Als je als seksuoloog-NVVS opgenomen wil worden in de DVO, vul dan bijgaand excelbestand in en retourneer deze aan info@nvvs.info
Wanneer je collega's weet die wellicht ook zouden willen worden opgenomen, dan horen we dat graag.

Meer in deze categorie: « Seks & Media Prijs 2021
Terug naar Nieuws