info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

nvvs.nieuws.bigbanner

Formatiebrief en brief wetsvoorstel inkoop jeugd

Gepubliceerd in P3NL op dinsdag, 15 juni 2021

Drie onderwerpen voor goede ggz en jeugdhulp

De afgelopen tijd heeft P3NL twee brieven naar 'Den Haag' gestuurd: een formatiebrief en een brief over een wetsvoorstel over aanbesteding van jeugdhulp.

Formatiebrief

In de formatiebrief hebben we drie onderwerpen aangedragen die volgens psychologen, psychotherapeuten en pedagogen belangrijk zijn bij de formatie en het nieuwe kabinet:

  1. inzetten op antwoordgerichte zorg,
  2. het instellen van een fonds voor het bekostigen van de extra inzet van gedragswetenschappers tijdens de hersteloperatie die na de coronacrisis nodig is om de mentale veerkracht te versterken
  3. het met man en macht wegnemen van de knelpunten in de jeugdhulp en jeugdggz.

Lees de volledige brief

Brief wetsvoorstel inkoop jeugdhulp

P3NL heeft een aantal punten bij de Kamerleden van de Commissie VWS onder de aandacht gebracht met betrekking tot het wetsvoorstel Wet Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en WMO 2015.

Het wetsvoorstel beoogt de aanbestedingsprocedures van gemeenten voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning te versimpelen. P3NL onderschrijft dat doel, maar ziet een aantal risico's. Het grootste risico is dat gemeenten alleen met een beperkt aantal grote organisaties contracten afsluiten. De kennis en kunde van vrijgevestigden en kleine aanbieders gaat dan verloren, tenzij deze kleine zorgaanbieders zich verenigen of aansluiten bij een grotere gecontracteerde partij. We zijn bang dat hierdoor de administratieve lasten niet minder worden, maar worden verschoven. Ook zijn we bang dat dit voorstel de wachttijden niet vermindert. We hopen dat de Tweede Kamerleden onze aandachtspunten gebruiken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Lees de brief aan de Kamercommissie VWS

Terug naar Nieuws