info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

nvvs.nieuws.bigbanner

Kandidaten gezocht voor de P3NL-prijs 2021

Gepubliceerd in P3NL op maandag, 14 juni 2021

Op 8 oktober 2021 zal voor de derde keer de P3NL-prijs worden uitgereikt.

Tot 1 augustus kunnen professionals en de aangesloten verenigingen kandidaten voor de prijs aandragen. De prijs is een beloning en aanmoediging voor professionals die het vakgebied van de psycholoog, pedagoog en psychotherapeut op een positieve, innovatieve en kwalitatief hoogstaande manier onder de aandacht brengen.

De prijs werd in 2019 voor het eerst uitgereikt aan prof. dr. Mark van der Gaag. Hij kreeg de prijs voor zijn grote verdienste binnen de klinische psychologie op met name het terrein van de cognitieve gedragstherapie bij psychotische stoornissen. In 2020 ontving dr. Iva Bicanic de prijs, voor haar uitzonderlijke inzet voor goede psychologische hulp voor slachtoffers van seksueel geweld.

De prijs bestaat uit een fraai beeldje en een bescheiden geldbedrag. Daarnaast krijgt de winnaar de gelegenheid tot het schrijven van een artikel of blog en het mogen houden van een voordracht op de P3NL-middag op 8 oktober 2021.

Criteria

We zoeken kandidaten die:

  • actief aandacht weten te vestigen op de maatschappelijke betekenis van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen en het bieden van effectieve, doelmatige en cliëntgerichte zorg.
  • actief bijdragen aan de mogelijkheden voor psychologen, psychotherapeuten en pedagogen om transparantie over de kwaliteit en effectiviteit van hun professionele beroepsuitoefening te kunnen laten zien.
  • bijdragen aan het pleidooi voor gepast gebruik van psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg.
  • bijdragen aan het pleidooi voor evidence based werken in de psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg.

Aanmelden kandidaten

Leden van de P3NL-verenigingen kunnen kandidaten aandragen bij de jury. Kandidaten hoeven geen lid van een P3NL-vereniging te zijn. Dien je voordracht gemotiveerd en schriftelijk in, voor 1 augustus 2021, bij Rianne Groen (rianne.groen@p3nl.nl).

De kandidaten worden door een vakkundige jury beoordeeld. De jury bestaat dit jaar uit Tessa van Iperen (directeur NVRG) en Mieke van Herk (voorzitter NBTP). De jury doet een voordracht aan het bestuur van P3NL. Het bestuur besluit uiterlijk 1 september 2021 wie de P3NL-prijs 2021 wint. De winnaar wordt daarna op de hoogte gebracht en uitgenodigd om de prijs in ontvangst te nemen en een lezing te verzorgen op de bijeenkomst op 8 oktober.

Terug naar Nieuws