info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

nvvs.nieuws.bigbanner

Verminderde psychische en lichamelijke gezondheid onder hulpverleners in de psychische zorg

Gepubliceerd in P3NL op donderdag, 21 januari 2021

Investeren in duurzame inzetbaarheid zorgprofessionals in de psychische zorg is noodzakelijk

Het Trimbos-instituut onderzocht de gevolgen van de coronapandemie op het werk, werkbeleving en de eigen mentale gezondheid van psychische hulpverleners. Hierbij werkte het Trimbos-instituut nauw samen met vertegenwoordigers van beroepsverenigingen zoals P3NL, koepels van zorgaanbieders, MIND en andere partijen.

Aanbevelingen om duurzame inzetbaarheid te vergroten

In gesprekken met zorgprofessionals zijn concrete aanbevelingen verzameld om de belastbaarheid te vergroten en de werkdruk tijdens deze pandemie zoveel mogelijk te verminderen. De gesprekken waren een vervolg op het grootschalige vragenlijstonderzoek dat het Trimbos-instituut in de periode van 23 juni tot en met 20 juli heeft uitgevoerd naar de impact van de coronacrisis onder psychische hulpverleners.

Een aantal van deze aanbevelingen:

  • Duidelijke communicatie en kaders vanuit de organisatie over maatregelen en richtlijnen en handhaving daarvan.
  • Goed faciliteren van thuiswerken.
  • Tijd en aandacht hebben voor het delen van ervaringen.
  • Stimuleren van intervisie en intercollegiaal overleg.
  • Goed contact houden tussen leidinggevenden en medewerkers.
  • Aandacht voor positieve zaken in het werk en wat er geleerd en bereikt wordt.
  • Stimuleren van een gezonde leefstijl.
  • Laagdrempelige interventies beschikbaar voor professionals, met name met betrekking tot omgaan hoge werkdruk, stress, gezonde leefstijl.

 Zorgen over stijging cliënten voor psychische hulp

Uit het onderzoek blijkt dat een combinatie van niet de zorg kunnen leveren die nodig is, onduidelijkheid over protocollen en de verhoogde werkdruk door zieke collega’s zorgt dat de eigen gezondheid en het eigen functioneren achteruit gaat. Er zijn bovendien veel zorgen over een stijging van het aantal cliënten dat psychische hulp zoekt, doordat coronapatiënten fysieke en psychische klachten houden, door het verlies van dierbaren, financiële problemen of onzekerheid en sociale isolatie. Bovendien verwachtten de professionals een extra golf cliënten door uitgestelde psychische hulp.

De professionals gaven aan zich veel zorgen te maken over de gezondheid en het welzijn van hun collega´s: “de rek is eruit”. Er was vooral veel onzekerheid en zorg over de duur van de crisis, de hoge werkdruk in combinatie met het vinden van een goede balans tussen werk en privé, en het gemis aan contacten met collega’s. De deelnemers verwachtten meer uitval van collega’s de komende tijd.

Er waren ook positieve ervaringen. Zo kreeg gebruik van e-health een boost, werd beeldbellen versneld ingevoerd en werden thuiswerkfaciliteiten geregeld.

Terug naar Nieuws