info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

nvvs.nieuws.bigbanner

Adviesnota Het Meten van Genderidentiteit in Kwantitief Onderzoek

Gepubliceerd in Nieuws op maandag, 07 september 2020
Door de Universiteit Gent en het Vlaamse Transgender infopunt is in opdracht van de Vlaamse overheid een adviesnota geschreven waarin de stand van zaken wordt opgemaakt van de actuele inzichten, discussies en mogelijke aanpak die momenteel op de (internationale) tafel liggen over het meten van genderidentiteit (Joz Motmans, Aisa Burgwal en Myrte Dierckx, 2020).
 
In het rapport worden concrete aanbevelingen gedaan voor definiëring en operationalisering van aspecten van genderidentiteit. De auteurs constateren dat er tot op heden nog een tekort in kennisontwikkeling is over wie mogelijk tot welke doelgroep behoort én hoe dat zou kunnen worden gemeten, en hoe resultaten dienen te worden geïnterpreteerd.
 
In Nederland zijn onder andere Rutgers en het SCP ook bezig met deze vragen.
 
Terug naar Nieuws