info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

nvvs.nieuws.bigbanner

Update - Beroepenstructuur Psychologische Zorg

Gepubliceerd in Nieuws op maandag, 07 september 2020

Een stuurgroep bestaande uit NIP, NVGzP en NVP, en eerder ook NVO, is in 2019 in opdracht van VWS aan de slag gegaan om te komen tot een voorstel voor een nieuwe Beroepenstructuur psychologische en pedagogische zorg 2030. De structuur moet helderheid scheppen voor zowel hulpvrager als (verwijzende) professional en aansluiten bij de ontwikkelingen in de sector en de samenleving. P3NL is als ‘linking pin’ betrokken.

De leden van P3NL, waaronder de NVVS, en circa 25 andere partijen hadden zitting in de Adviesraad. In december 2019 vond de eerste zitting van de Adviesraad plaats. In februari en april volgden nog 2 bijeenkomsten. De NVVS was steeds aanwezig. In de laatste bijeenkomst werd het huidige conceptvoorstel gepresenteerd.

De beroepenstructuur gaat over een wijziging in de structuur van de BIG-psychologen. Echter, het heeft ook effect op niet-BIG-psychologen en doet ook uitspraken over opleidingen en beroepsregistraties zoals bij de NVVS. Het huidige concept stelt voor om 2 BIG-beroepen te creëren, psycholoog-generalist (huidige GZ-psycholoog) en psycholoog-specialist (huidige klinisch psycholoog). In beide groepen is mogelijkheid tot verdere differentiatie (resp. Volwassen/kinderen en medisch/forensisch/GGZ/neuro/ontwikkelings/psychotherapeut).
Deze differentiatie met name bij de psycholoog-specialist lijkt nogal arbitrair en ontving redelijk wat discussie. Verder wordt gesproken over aantekeningen als het gaat om de huidige beroepsregistraties en is het voorstel dat masterpsychologen niet meer zelfstandig mogen behandelen.

De NVVS heeft de voorstellen die op verschillende momenten zijn gedeeld door SIRM uitgebreid doorgenomen en nogal wat punten gevonden waar wij ons als beroepsgroep niet in kunnen vinden of zorgen om maken. Wij hebben o.a. duidelijk aangegeven niet gereduceerd te willen worden tot een aantekening en daarnaast onze meerwaarde verdedigt. Wij hebben dit aangegeven in diverse brieven en verzocht om verdere bespreking van onze voorstellen, onze bezwaren en onze wensen. Wij zullen constructief in gesprek blijven en hopen op aanpassingen die voor onze beroepsgroep en onze leden gunstig zijn.

Hieronder vindt u de (concept) voorstellen en de reacties (vanuit NVVS en SIRM);

Terug naar Nieuws