info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

nvvs.nieuws.bigbanner

Continuïteitsbijdrage-regeling voor ggz-aanbieders gereed

Gepubliceerd in Nieuws op vrijdag, 29 mei 2020

Ook aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (ggz) kunnen binnenkort een continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars aanvragen. De regeling geldt specifiek voor zorgaanbieders binnen de ggz, die zorg zonder verblijf leveren, met een jaaromzet minder dan 10 miljoen euro. De laatste voorbereidingen worden op dit moment afgerond. Zodra duidelijk is vanaf wanneer de bijdrage aangevraagd kan worden, informeert Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de betrokken branche- en beroepsorganisaties. ZN heeft de ggz-sector vandaag namens de zorgverzekeraars over de regeling geïnformeerd met deze brief. 

Zorgverzekeraars realiseren zich dat het ook voor ggz-aanbieders roerige tijden zijn. Zij willen ook ggz-aanbieders graag passende steun bieden in het kader van de continuïteitsbijdrage-regeling. Eerder bleek dat dit niet lukt met de opzet van de huidige regeling, die gebaseerd is op een declaratiepatroon van consulten of vergelijkbare kortdurende prestaties. In de ggz wordt gewerkt met dbc’s en gb ggz producten die een lange doorlooptijd (tot maximaal 12 maanden) kennen. Als de huidige continuïteitsbijdrage-regeling op hen van toepassing zou zijn, krijgen ggz-aanbieders niet de bijdragen waar de regeling voor bedoeld is. Zorgverzekeraars willen dat voorkomen. Voor de ggz is daarom gewerkt aan een aangepaste regeling voor de continuïteitsbijdrage, die rekening houdt met de trajectbekostiging in de ggz.

Meer informatie

Terug naar Nieuws