info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

nvvs.nieuws.bigbanner

Impact coronacrisis op hulpverleners in de psychische zorg: hogere werkdruk en zorgen om cliënt

Gepubliceerd in P3NL op maandag, 14 september 2020

Resultaten onderzoek onder psychologische en pedagogische hulpverleners

Ook psychologische en pedagogische zorgverleners hebben een hectische tijd achter de rug. Met mogelijke een tweede golf en de nodige economische klappen in het vooruitzicht, is het zaak om ook deze professionals op de been te houden. Het Trimbos-instituut onderzocht in opdracht van ZonMw de gevolgen van de pandemie op het werk, werkbeleving en de eigen mentale gezondheid van psychische hulpverleners. Hierbij werkte het Trimbos-instituut nauw samen met vertegenwoordigers van beroepsverenigingen zoals P3NL, koepels van zorgaanbieders, MIND en andere partijen.

De vragenlijst is in de periode 23 juni tot en met 20 juli 2020 online uitgezet. Dit was de periode waarin de piek van de besmettingen voorbij was en de coronamaatregelen versoepeld werden. De vragenlijst van het onderzoek werd ingevuld door 1.862 professionals, waaronder veel professionals uit de achterban van P3NL.

Belangrijkste uitkomsten

De uitkomsten lieten zien dat de professionals kampten met een hogere werkdruk tijdens de coronacrisis. Deze toename werd voornamelijk veroorzaakt door de inspanning die het kostte om in contact te blijven met cliënten, het naleven van de COVID-19 protocollen en de veranderde beschikbaarheid van collega’s.

Ook gaf ruim de helft van de respondenten aan dat zij slechts gedeeltelijk de zorg konden bieden die de cliënten nodig hadden. Dit kwam enerzijds omdat de organisatie niet meer in staat is de kwaliteit van hulp en zorg te bieden die nodig is, maar anderzijds ook omdat de cliënten minder vaak dan nodig is langskomen bij hun zorgverlener.

De professionals vonden hun gezondheid en functioneren achteruitgegaan in vergelijking met de situatie vóór de coronacrisis. Bijna een kwart van de professionals voelde zich nu psychisch ongezond. Meer dan de helft van de professionals gaf aan behoefte te hebben aan hulp of ondersteuning, vooral bij het omgaan met de balans tussen privé en werk en het omgaan met communicatie technologie.

Vervolgonderzoek

De komende tijd gaat het Trimbos-instituut de data verder analyseren om te kijken welke factoren invloed hebben op de psychische gezondheid van de professionals. Samen met het zorgveld wordt een aantal interviews georganiseerd voor verdere kwalitatieve verdieping en duiding van deze bevindingen. Daarbij zal ook aandacht zijn voor wat de coronacrisis ten goede heeft opgeleverd, zoals creatieve oplossingen voor nieuwe werkomstandigheden. Op deze wijze verwacht het Trimbos-instituut gerichte adviezen te kunnen geven om de werksituatie van deze professionals te verbeteren.

Meer weten over dit onderzoek?

Lees het nieuwsbericht van het Trimbos-instituut bij het rapport.

Terug naar Nieuws