info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

nvvs.nieuws.bigbanner

Continuïteitsbijdrage-regeling GGZ-sector

Gepubliceerd in P3NL op donderdag, 14 mei 2020

Zorgverzekeraars willen ook aan de ggz-sector graag passende steun bieden in het kader van de continuïteitsbijdrage-regeling. Het is gebleken dat dit niet lukt met de opzet van de huidige regeling, die gebaseerd is op een declaratiepatroon van consulten of vergelijkbare kortdurende prestaties. In de ggz wordt gewerkt met dbc’s en gb ggz producten die een lange doorlooptijd (tot maximaal 12 maanden) kennen. Als de huidige continuïteitsbijdrage-regeling op hen van toepassing zou zijn, krijgen ggz-aanbieders niet de bijdragen waar de regeling voor bedoeld is. Zorgverzekeraars willen dat voorkomen. Voor de ggz wordt daarom gewerkt aan een aangepaste regeling voor de continuïteitsbijdrage, die rekening houdt met de trajectbekostiging in de ggz.

Zorgverzekeraars realiseren zich dat het ook voor ggz-aanbieders roerige tijden zijn, begrijpen de zorgen van ggz-aanbieders en snappen goed dat er behoefte is aan meer details over de aangepaste regeling. Zorgverzekeraars benadrukken dat ook de ggz-sector op hun steun kan rekenen. Momenteel zijn zorgverzekeraars hard aan het werk om de regeling voor de ggz aan te passen. De inspanningen zijn maximaal en er op gericht de ggz-sector zo snel mogelijk uitsluitsel te geven. Zodra de aangepaste regeling gereed is, zullen branche- en beroepsorganisaties in de ggz daarover door ZN onmiddellijk geïnformeerd worden. De communicatie over de regeling voor de ggz zal vervolgens ook met hen, door ZN, worden afgestemd.

Terug naar Nieuws