info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

nvvs.nieuws.bigbanner

Corona: opties voor beeldbellen

Gepubliceerd in Nieuws op vrijdag, 27 maart 2020

Beeldbellen is een hot item, waar we veel vragen over krijgen. Bellen is altijd veilig (tenminste, als u op de reguliere manier belt en niet via een internettoepassing of app als Skype of Whatsapp). Beeldbellen is niet altijd veilig.

Als een patiënt of therapeut lichte klachten heeft, dan kan een telefonisch consult een alternatief zijn. Beeldbellen kan ook, maar let er wel op dat u dit alleen op beveiligde wijze doet. Whatsappen, skypen en facetimen is onder de AVG bijvoorbeeld niet toegestaan. Het coronavirus gaat niet boven wetten als de AVG en de WGBO. Toepassingen voor e-health die een optie voor videobellen bieden zijn doorgaans wel toegestaan. Daarnaast zijn er programma’s die een digitale c.q. virtuele spreekkamer ofwel beeldzorg bieden. Check in ieder geval of een programma voldoet aan de AVG en aan de NEN 7510. Tevens zijn er overige toepassingen die ingezet kunnen worden.

Het is niet realistisch om alle aanbieders van beeldbellen volledig te beoordelen. Naast de onderstaande opmerkingen kunt u in uw keuze meenemen dat Europese aanbieders onder de AVG vallen, dat geeft u een bepaalde zekerheid. Bij niet-Europese aanbieders heeft u geen zekerheid daarover. U mag er dus niet van uit gaan dat die voldoen aan de AVG tenzij is aangetoond dat dit wel het geval is.

NB: alle zorgverlenerspraktijken zijn verplicht te voldoen aan de NEN 7510 en de normen in het verlengde daarvan, zoals de NEN 7513. De ISO 27001 is een algemene norm voor het inrichten van een management systeem voor informatiebeveiliging. Dit is lastig toe te passen in een kleine praktijk. Het begrip beeldbellen is heel breed. Van gewoon met elkaar spreken (lijkt nu de acute behoefte) tot functionaliteiten om gesprekken op te nemen, conferencing, beeldschermdelen et cetera. Gezien het coronaprobleem zullen de meesten van u snel iets willen regelen, zodat u een een-op-een gesprek kunt voeren, zonder verdere toeters en bellen.

De LVVP heeft een aantal opties op een rijtje gezet: Lees verder

Bron: https://lvvp.info/over/praktijkvoering/coronavirus/corona-opties-beeldbellen/

 

Terug naar Nieuws