info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

nvvs.nieuws.bigbanner

Zorginstituut gaat aan de slag met onderdeel Regiebehandelaarschap in Kwaliteitsstatuut GGZ

Gepubliceerd in P3NL op dinsdag, 12 november 2019

Zorginstituut Nederland neemt bij de ontwikkeling van het Kwaliteitsstatuut GGZ de regie over op het onderdeel ‘regiebehandelaarschap’.

De partijen die het oorspronkelijke model kwaliteitsstatuut hebben opgesteld bereikten de afgelopen maanden geen consensus over een eenduidige omschrijving van het regiebehandelaarschap. Op een aantal andere onderdelen, zoals het verbeteren van informatie over de behandeling voor patiënten, is wel vooruitgang geboekt.

Het Zorginstituut vraagt daarom partijen een tussentijdse versie van het Kwaliteitsstatuut aan te bieden voor opname in het Register, totdat een nieuwe versie met afspraken over het regiebehandelaarschap gereed is.

Zie de overzichtspagina Kwaliteitsstatuut en het nieuwsbericht op de website van Zorginstituut Nederland.

Besluit Zorginstituut sluit aan op oproep beroepsverenigingen

P3NL heeft in juni in een brandbrief aan het Zorginstituut al aangedrongen op het overnemen van de regie op de doorontwikkeling van het Kwaliteitsstatuut. Het besluit van het Zorginstituut om de regie over te nemen over het regiebehandelaarschap en om een nieuwe opzet van het statuut te maken, sluiten goed aan bij de oproep in onze brief.

Ook neemt het Zorginstituut ons advies over om het gebruik van de ontwikkelde zorgstandaarden nadrukkelijker te betrekken bij de doorontwikkeling van het Kwaliteitsstatuut. Daarmee ontstaan meer mogelijkheden om passende zorg op de juiste plaats door de juiste professional te bieden.

Aangepaste versie Kwaliteitsstatuut in 2020

Een nieuw en wezenlijk veranderd Kwaliteitsstatuut wordt niet eerder verwacht dan 2021. Komend jaar zal een aangepaste versie van kracht zijn waarover partijen in principe akkoord zijn.

Deze versie is een verbetering van het bestaande Kwaliteitsstatuut. Zo komt er op aandringen van P3NL meer ruimte voor medebehandelaren en worden ook klinisch neuropsychologen nadrukkelijker als regiebehandelaar gepositioneerd. Ook worden de invulformats voor het Kwaliteitsstatuut verbeterd.

Wij informeren u zo snel mogelijk over wat deze wijzigingen voor u in de praktijk betekenen.

Terug naar Nieuws