info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

nvvs.nieuws.bigbanner

Albert Neeleman

Gepubliceerd in Even voorstellen op maandag, 11 november 2019

AN

Wat houdt uw werk in (gerelateerd aan seksuologie)?

Bij het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie doe ik vooral partner relatiegesprekken. Het leven is eenzaam in de zin dat jij de enige bent die in je lijf geboren wordt. Jij bent ook de enige die met je lichaam sterft als je tijd daar is. In de tussentijd moet je maar zien dat je betekenisvolle verbindingen met anderen hebt. Gelukkig is de mens ‘wired to connect’. Liefde en lust zijn de stof waarmee veel van onze belangrijkste verbindingen met de ander zijn geweven. Maar die verbindingen kunnen naast fijn ook pijnlijk zijn. Dat is het materiaal waar wij als seksuologen en relatietherapeuten mee werken. Seksualiteit is dus een wezenlijk bestanddeel in mijn gesprekken. Soms staat de seksualiteit in de aangemelde problematiek op de voorgrond, vaak is het een waardevolle toegangsweg tot de dynamiek in de partnerrelatie.


Wat was uw drijfveer om zich met seksuologie / seksualiteit bezig te houden?

Ha drijfveren! Dat is altijd een interessante vraag. In mijn gezin van herkomst kreeg ik zeer tegenstrijdige boodschappen over seks mee. Het was denk ik een startpunt voor mijn niet aflatende nieuwsgierigheid en persoonlijke zoektocht. Professioneel is het geen toeval dat ik achtereenvolgens groepspsychotherapeut, seksuoloog en systeempsychotherapeut ben geworden. De overtuiging is in mij gegroeid dat het in therapie niet alleen gaat om Wie Ik Ben, maar ook om Met Wie Ik Ben en Hoe Dat Gaat. Seksualiteit kan daarbij een heel drijvende kracht zijn. Het lijf, de identiteit, de relatie(s) en de samenleving spelen alle een grote rol in seksueel functioneren en onze betekenisgeving daaraan. En daarbij is seksualiteit een ontwikkelingslijn van conceptie tot overlijden, het staat nooit stil. Ik vind het een voorrecht dat ik uit de aard van mijn werk met mensen mag puzzelen hoe hun seksuele functioneren te begrijpen en zo nodig hoe zij hun seksualiteit meer de door hen gewenste vorm kunnen geven. Als therapeut mag je getuige en deelgenoot zijn van vaak zeer intieme gebeurtenissen en gesprekken tussen mensen.

Welke was uw mooiste ervaring op professioneel vlak?

Ik kan niet één ervaring noemen. Misschien wel een categorie van ervaringen. Toen ik eind jaren negentig van de vorige eeuw mijn seksuologie opleiding deed had David Schnarch net zijn boek Passionate Marriage uit. Naast het feit dat hij daarin een inspirerende benadering en waardevolle concepten aanreikt werd ik ook erg geraakt door de casuïstiek in dat boek waarin cliënten in weerwil van hun angsten de moed toonden om een nieuwe stap te zetten in het hun partner kenbaar maken van hun intieme verlangens. Het vergt vaak dapperheid om jezelf te erkennen wat je verlangt, zeker als je daarmee de liefde en waardering van de belangrijkste ander in je leven zou kunnen verliezen. Telkens als ik in mijn spreekkamer getuige mag zijn van dergelijke ontwikkelingsstappen dan ontroert en inspireert mij dat.

Wat is volgens u een onderbelicht onderwerp binnen het vak?

Ik vind het betreurenswaardig dat in Nederland de seksuologie en de systeemtherapie nog steeds als gescheiden disciplines functioneren: systeemtherapeuten weten weinig van seksuologie en seksuologen zijn niet opgeleid als systeemdenkers. In veel systemen is seksualiteit immers een niet te veronachtzamen kracht en in de seksuologische praktijk zou de problematiek niet zonder begrip voor de relationele en culturele context benaderd moeten worden. Dat deze scheiding in de hedendaagse praktijk niet te rechtvaardigen is, zien we aan de problematiek waarmee cliënten zich in onze spreekkamers melden en de onmacht die wij als therapeuten veelal in diezelfde spreekkamers ervaren. Dat is waarom ik bij de Swolsche School de cursus Seks en Systeem geef, om collega’s te helpen de brug tussen seksuologie en systeemdenken te slaan. Ook in andere opleidingen, supervisies en leertherapieën die ik geef is dit voor mij een belangrijk accent..

Wat is de passie naast uw werk?

Passies genoeg! De meest naar voren springende is wel muziek. Ik ga veel naar concerten. Ik hou van de vitaliteit, de improvisatie, de speelsheid en de rebellie in jazz, soul, funk, rock, wereldmuziek. Maar film, beeldende kunst, theater, literatuur, filosofie en reizen mogen zich alle ook in mijn warme belangstelling verheugen.

Heeft u een boekentip (gerelateerd aan seksuologie)

Wat dacht je van een graphic novel? ‘The story of sex, from apes to robots’ van Philippe Brenot en Laetitia Coryn (Penguin/Random House 2016) neemt ons in beeld en tekst mee van de ruigheid van de prehistorie naar de genoegens van de toekomst en veel van wat daar tussen ligt.

Wie zou u graag in deze rubriek willen zien?

Misschien de nieuwe hoofdredacteur van het TvSeksuologie Marieke DeWitte

 

 

Meer in deze categorie: « Lucette Kiewiet Renee Steinmann »
Terug naar Nieuws