info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

nvvs.nieuws.bigbanner

Factsheet 'Partnerschap tussen melders en Veilig Thuis'

Gepubliceerd in P3NL op maandag, 04 maart 2019

Sinds 1 januari 2019 is het afwegingskader in de verbeterde meldcode van kracht. Deze factsheet is de opbrengst van een leertafel met professionals uit het cluster pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten,

sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals én Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. Tijdens deze leertafel is kennis en ervaring uitgewisseld en is besproken wat wel en niet werkt in het proces van melden, hoe professionals/ melders hun afwegingskader in de meldcode kunnen gebruiken en wat wenselijk is in het contact tussen melder en Veilig Thuis. Deze factsheet kan ook in de andere Veilig Thuis regio’s worden gebruikt om als melders, Veilig Thuis en andere samenwerkingspartners in vervolg op de leertafels met elkaar in gesprek te gaan om samen te blijven leren.

Terug naar Nieuws