info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

nvvs.nieuws.bigbanner

Vragenlijst monitor contractering ggz

Gepubliceerd in P3NL op woensdag, 30 januari 2019

Geef uw aandachtspunten door voor de monitor contractering van de NZa

In het Hoofdlijnenakkoord GGZ 2019-2022 is afgesproken verder te werken aan de juiste zorg op de juiste plek, waarbij de behoefte en de kwaliteit van leven van de patiënt centraal staan.

Contractering is hèt vehikel om afspraken te maken over doelmatigheid, kwaliteit, innovatie, organiserend vermogen en de juiste zorg op de juiste plek. Het contracteerproces is bedoeld om enerzijds zorgverleners te ondersteunen om zinnige en zuinige zorg van goede kwaliteit te leveren en anderzijds om zorgverzekeraars te ondersteunen om voor hun verzekerden goede zorg doelmatig in te kopen.

Om zicht te houden op de manier waarop de contractering bijdraagt aan de doelen uit het hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat de NZa de ontwikkelingen in het contracteerproces volgt en daar tot en met 2022 jaarlijks een rapportage in de vorm van een monitor over uitbrengt. De NZa heeft een vragenlijst opgesteld voor zorgverleners en zorgverzekeraars. Met de resultaten van deze vragenlijst zal de NZa naar verwachting eind mei 2019 de eerste monitor contractering ggz uitbrengen.

P3NL wil graag dat de ervaringen van de professionals gehoord worden. Daarom willen we u vragen om de vragenlijst zelf in te vullen als u vrijgevestigd bent, of de vragenlijst onder de aandacht te brengen van de instelling waar u werkzaam bent. Het invullen duurt ongeveer 20 minuten.

U kunt de vragenlijst invullen tot 18 februari 2019.

U vindt de vragenlijst hier:
https://www.formdesk.com/nederlandsezorgautoriteit/ggz_aanbieders_20191
Terug naar Nieuws