info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

nvvs.nieuws.bigbanner

P3NL Maandbericht december

Gepubliceerd in P3NL op maandag, 31 december 2018

Beste betrokkenen bij P3NL,
 
Via dit maandbericht blikken we terug op de december. Bestuurlijk een hele drukke en hectische
maand. Hiermee sluiten we ook het jaar 2018 af. Een jaar waarin P3NL een nieuwe voorzitter kreeg
in de persoon van Marc Verbraak, en een wisseling van de wacht: Jack Dekker nam het
bestuurslidmaatschap namens het NIP over van Jeroen Muller. Ook sloten twee (!) verenigingen aan:
de VVP en de landelijke Vereniging POH-GGZ. Verder gingen we een associatie aan met het convent
van hoogleraren klinische psychologie. Verder sprong de succesvolle belangenbehartiging samen met
de VGCt in het oog voor een andere kijk op de GGZ met de lancering van het boek ’Therapiewinst’,
een symposium, een gesprek met de staatssecretaris en het overhandigen van een manifest aan
leden van de Tweede Kamer. Ook de samenwerking tussen NIP, NVGzP, NVO en NVP (geen lid van
P3NL) voor het verduidelijken van de beroepenstructuur voor de psychologische en pedagogische
beroepen was een belangrijke activiteit. Kortom, 2018 was een goed, met samenwerking gevuld
jaar.
 
Bekostiging
De afgelopen maand hebben we met behulp van Bieke Oskam en samen met GGZ Nederland stevig
gelobbyd voor het experiment met de bekostiging van de psychodiagnostisch werkenden, hbopsychologen
en ervaringsdeskundigen zoals in het Hoofdlijnenakkoord (HLA) afgesproken. Door Tweede Kamerleden goed
te informeren heeft de staatssecretaris zijn voornemen om de NZa een aanwijzing te geven ingetrokken, zoals
te lezen is in deze brief. In onze ogen was dit namelijk een niet-uitvoerbaar experiment. Tijdens een
bestuurlijk overleg over het HLA op 21 december is afgesproken dat partijen snel rond de tafel zullen gaan om
met een alternatief te komen.

Kennisagenda
Na de eerdere berichten over het onderzoeksprogramma GGZ van ZonMw en de kennisagenda van
MIND vanuit het perspectief van de patiënt, hebben we deze maand de uitnodiging gekregen van de
NVvP en de Federatie van Medisch Specialisten om mee te denken tijdens
de prioriteringsbijeenkomst voor de kennisagenda psychiatrie. De NVvP en de FMS vinden onze
deelname belangrijk om inzichtelijk te kunnen maken wat op dit moment de belangrijkste
kennishiaten zijn binnen de psychiatrie. Op deze manier kan in beeld worden gebracht welk
onderzoek het hardst nodig is, zodat kan worden ingespeeld op de belangrijkste knelpunten.
Daarnaast is er een bijeenkomst gepland om binnen P3NL tot een ‘eigen’ kennisagenda te komen
voor de psychologie.
 
Beroepenstructuur
Zoals bekend zijn NIP, NVGzP, NVO en NVP onder voorzitterschap van P3NL aan de slag met het
project over het vernieuwen van de beroepenstructuur binnen de psychologische en pedagogische
zorg. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het eindrapport van fase 1 (een
inventarisatie) en de voorbereidingen getroffen voor het vervolg. Dit onderwerp pakken we op
binnen de context van het HLA.
 
Capaciteitsplan beroepen GGZ
Deze maand verscheen het nieuwe capaciteitsplan van het capaciteitsorgaan voor de beroepen
geestelijke gezondheid; hierin is duidelijk onderbouwd dat er een verruiming van het aantal
opleidingsplaatsen nodig is. Bij de onderhandelingen over het HLA heeft P3NL hier nadrukkelijk voor
gepleit.

Wachttijden
Het onderwerp wachttijden houdt iedereen binnen de GGZ bezig. Deze Kamerbrief en rapport zijn 21
december aan de Tweede Kamer verzonden. Ook vanuit P3NL zijn we betrokken bij deze aanpak die
buitengewoon ingewikkeld is, maar maatschappelijk onverteerbaar.

Verenigingszaken
De afgelopen maand was er weer een aantal overlegmomenten hiervan was de Algemene
Vergadering op 4 december de belangrijkste. SiRM heeft een presentatie gegeven over het project
‘beroepenstructuur’ (zie het bericht hierboven) en Akwa was aanwezig om tekst en uitleg te geven
over de zorgstandaarden. Tijdens de AV is het jaarplan en de begroting voor 2019 goedgekeurd en is
in het verlengde daarvan de wens uitgesproken om een meerjarig perspectief te schetsen. Hier gaat
het bestuur begin 2019 mee aan de slag. Ook de aanpassing van de statuten, het huishoudelijk
reglement en de nadere regeling voor aspirant-leden en associaties werden aangenomen.

Overlijden Herma Hagen
Tijdens de laatste AV deed Annemieke Driessen een mededeling over de oud-voorzitter van de VEN,
Herma Hagen. Kort daarna ontvingen we dit bericht van Annemieke: "Hierbij wil ik jullie laten weten
dat Herma Hagen afgelopen week op 12 december is overleden, op een door haar gekozen plaats en
tijdstip. We zijn erg verdrietig en ook dankbaar voor alles wat ze voor de VEN heeft betekend, en
voor haar betrokkenheid bij de oprichting van P3NL.” Ook op deze plek sluiten we ons graag aan op
de woorden van Annemieke.

Vacature communicatiemedewerker
Peter Meijer is naast communicatiemedewerker bij P3NL ook theatermaker. Eerder deze maand liet
hij weten zich volledig op het theatermaken te willen gaan richten. Als je daar meer over wilt weten,
kijk dan eens op: https://www.kleintheaterzwaan.nl. Dat betekent dat hij per 1 januari niet meer aan
de slag is voor P3NL. Dat betekent dus ook dat er een vacature voor communicatiemedewerker is
ontstaan. We beraden ons er op hoe we daar de komende periode mee om zullen gaan. Wij
bedanken Peter voor zijn enthousiaste inzet voor P3NL in de afgelopen jaren en wensen hem het
allerbeste!

Meer openheid rondom psychische aandoeningen: steun Judith!
Tot slot een bericht van hele andere orde: Judith van der Horst deelde in juni 2018 haar verhaal over
haar depressie tijdens de boekpresentatie Therapiewinst, georganiseerd door P3NL, de ADF stichting
en de VGCt. Vlak daarna ging zij met ons mee op bezoek bij staatssecretaris Blokhuis om aandacht te
vragen voor meer en betere investeringen in de ggz. Op 20 september 2019 doet zij mee aan
de Socialrun, een non-stop estafetteloop van ruim 555 kilometer in 48 uur, met als doel
bespreekbaarheid en begrip rondom psychische aandoeningen te bevorderen. Om deze run mogelijk
te maken zoekt zij nog sponsors en lopers voor haar team:

  • 1 teamcaptain
  • 8 sportieve hardlopers
  • 4 fietsers
  • 2 sub-teamcaptains
  • 2 koks (zij moeten minstens een grote hoeveelheden pasta kunnen koken)
  • 1 of 2 fysiotherapeuten (sportmasseurs kan ook)
  • 5 chauffeurs/bijrijders
  • Regelaars: route, rustplaatsen, overige ondersteuning
  • Iemand met een EHBO diploma is er handig!
  • Mensen die een financiële bijdrage willen leveren om de kosten voor inschrijfgeld, huur van twee busjes en twee campers, brandstof en catering te dekken

Wil jij Judith helpen? Neem dan contact met haar op via judith@fit4fun.nl

Met deze oproep, en hiermee symbolisch met de ‘patiënt’, sluiten we 2018 af en wens ik jullie
namens het bestuur (Ariëlle, Arnold, Jack, Jim en Marc), Lia, Rianne, Peter en mijzelf hele fijne
feestdagen en een mooi 2019!

Met vriendelijke groet,

Marnix de Romph MA
Directeur

 

Terug naar Nieuws