info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

nvvs.nieuws.bigbanner

Update afwegingskader in de meldcode + aankondiging webinar + verzoek leernetwerk met Veilig Thuis

Gepubliceerd in P3NL op woensdag, 05 december 2018

Via onderstaand bericht willen we jullie graag op de hoogte brengen van de stand van zaken van de implementatie van het afwegingskader in de meldcode voor onze beroepsgroepen (pedagogen, psychologen, psychotherapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals). De datum van 1 januari 2019 (dan wordt het besluit van kracht waarmee het gebruik van het afwegingskader verplicht wordt) komt snel dichterbij en de communicatie en implementatie van het afwegingskader is in volle gang.

Update:

  • De regionale informatiebijeenkomsten over het afwegingskader worden goed bezocht (tussen de 50 en 65 professionals per bijeenkomst), ze zitten op dit moment allemaal vol. Mensen kunnen zich echter blijven aanmelden voor de wachtlijst, voor een aantal bijeenkomsten zoeken we nog naar een grotere zaal. Er zijn twee bijeenkomsten geweest in Zwolle en Utrecht. Rotterdam en Eindhoven volgen nog. Voor meer info: https://www.nvo.nl/agenda/informatiebijeenkomsten-verbeterde-meldcode-.aspx
  • Het afwegingskader van het cluster van de pedagogen en psychologen is nu nog een pdf (zie: https://www.nvo.nl/nvo-in-t-kort/themadossiers/kindermishandeling/afwegingskader-meldcode.aspx). We werken hard aan de digitalisering via een website die ook vanaf een mobiele telefoon goed te gebruiken is. De website bevat achterliggende informatie, daarnaast kan de gebruiker de vijf vragen van het afwegingskader doorlopen en over een concrete casus notities maken. De website komt eind december online via www.afwegingskadermeldcode.nl.
  • Op de website van de Rijksoverheid zijn ook de afwegingskaders van de  clusters te vinden, evenals meer informatie over de verbeterde meldcode:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode.
  • Binnenkort zijn er bij Augeo e-modules beschikbaar over de verbeterde meldcode, inclusief het afwegingskader voor de verschillende beroepsgroepen, hou de website van Augeo in de gaten: www.augeo.nl.  

Oproep!
  • Vanuit cluster van de psychologen en pedagogen neemt men deel aan een leertafel met Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. Met die leertafel kijken we aan de hand van concrete meldingen hoe de samenwerking tussen melder en Veilig Thuis zou kunnen verlopen en wat daarin wel en niet werkt. Tijdens de vierde bijeenkomst willen we de bevindingen voorleggen aan een bredere groep professionals uit onze verenigingen. Er is plek voor maximaal 15 personen.
De bijeenkomst is op donderdag 13 december van 15.00-17.00 uur en vindt plaats bij de GGD in Bussum-Zuid. Zouden jullie deze oproep tot meedenken- en meekijken willen verspreiden onder jullie leden?

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via Ilse van der Mark (i.vandermark@nvo.nl).  We informeren de geïnteresseerden dan nader over het doel van de bijeenkomst en de opbrengsten tot dan toe. 

Aanmelden voor live webinar nu mogelijk!

  • Op maandagavond 10 december om 20.00 uur geven Mariska van der Steege (projectleider van ons cluster) en Paul Baeten (Landelijk Netwerk Veilig Thuis) een webinar over de veranderingen rond de meldcode en het afwegingskader, de veranderingen bij Veilig Thuis en hoe de samenwerking tussen melders en Veilig Thuis eruit kan gaan zien. Dit webinar is voor alle beroepsgroepen binnen ons cluster! Deelnemers kunnen het webinar vanuit huis digitaal live volgen. En tussendoor kunnen de deelnemers vragen stellen. Aanmelden kan hier:https://www.onlineseminar.nl/nvo/webinar/23943/verbeterde-meldcode/#watch-player

 

Terug naar Nieuws