info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

nvvs.nieuws.bigbanner

Afwegingskader in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Gepubliceerd in Nieuws op donderdag, 05 juli 2018

Op 2 juli 2018 zijn de nieuwe afwegingskaders voor de verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aangeboden aan Minister Hugo de Jonge van VWS.

Logo NVVS

P3NL, waar de NVVS lid van is, maakt deel uit van het Cluster dat een afwegingskader heeft opgesteld voor psychologen, pedagogen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals. Daarmee is het nieuwe afwegingskader toegespitst op de beroepspraktijk van deze beroepsgroepen die werken met kinderen, gezinnen, volwassen en ouderen. De NVVS heeft ook meegelezen bij de ontwikkeling van het nieuwe afwegingskader en is dan ook te vinden in de colofon van het nieuwe Afwegingskader behorend bij de verbeterde meldcode. 

Het afwegingskader houdt een aanscherping van de bestaande stappen 4 en 5 van de huidige Meldcode in. Dit betekent dat seksuologen met een psychologische/pedagogische achtergrond een kader wordt geboden om een zorgvuldige afweging te kunnen maken of er sprake is van acute of zodanig structurele onveiligheid dat een melding bij Veilig Thuis is aangewezen. Ook in het geval dat de hulpverlener van oordeel is dat hulp bieden of organiseren ook mogelijk is. Organisaties en professionals zijn per 1 januari 2019 verplicht om de afwegingskaders toe te voegen aan de Meldcode.

Ook de KNMG heeft een nieuw afwegingskader opgesteld zodat voor artsen ook duidelijk is wanneer melding te maken bij Veilig Thuis bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit nieuwe afwegingskader biedt artsen vanaf 2 juli 2018 meer houvast bij het nemen van de beslissing om te melden. Het afwegingskader vervangt Stap 5 van het stappenplan uit de KNMG-meldcode 2015 met een vijftal afwegingsvragen.
Hiernaast wordt ingezoomd op de vraag wat een acute en structureel onveilige situatie is, want in dat geval moet altijd een melding bij Veilig Thuis worden gedaan. Ook beschrijft het afwegingskader preciezer hoe de arts in andere situaties tot de conclusie kan komen dat een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is. De arts-seksuologen kunnen hier terecht.

Er zijn naast deze afwegingskaders nog 5 sectoren die hun verbeterde meldcode inclusief eigen nieuwe afwegingskader hebben gerealiseerd.

Mocht je een andere achtergrond hebben check dan even de betreffende beroepsvereniging. Het werken met de verbeterde meldcode is vanaf 1 januari 2019 wettelijk verplicht.

 

Terug naar Nieuws