info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

nvvs.nieuws.bigbanner

Nieuwe privacywet AVG: Oppassen geblazen

Gepubliceerd in P3NL op donderdag, 21 december 2017

P3NL biedt constructief hulpmiddel aan

De nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) lijkt op het eerste gezicht sterk op de huidige Wet Persoonsbescherming (Wpb).

Het belangrijkste verschil zit in drie dingen:

  • het is een Europese wet geworden en
  • de naleving in de vorm van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zal fors worden geïntensiveerd én
  • de boetes bij niet naleven van de wet zijn niet mals.

Het is dan ook zaak dat iedere organisatie (van instelling tot en met vrijgevestigden) die op een of andere manier te maken heeft met persoonsgegevens, die wet heel serieus neemt en aantoonbaar alles doet wat de wet vraagt en dat is nogal wat.

Lees verder

Terug naar Nieuws