info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

Doel

De bijeenkomst heeft tot doel om met behulp van een multidisciplinaire invalshoek de invloed van een aantal belangrijke chronische ziekten op seksualiteit te verhelderen.
Vragen die centraal staan zijn, onder andere: Welke lichamelijke, psychische en relationele aspecten van een chronische ziekte werken door op de seksuele functie, de seksuele identiteit en de seksuele relatie? In hoeverre kan seksualiteit het chronisch ziek zijn beïnvloeden? Weten hulpverleners van elkaar wat elkaars kwaliteiten zijn en hoe kan onderlinge samenwerking worden verbeterd?

Op deze dag zal nieuwe kennis en ervaring worden uitgewisseld tijdens plenaire sessies en workshops. Ook zal er stil worden gestaan bij de samenwerking tussen seksuologen en andere disciplines. Daarnaast zal worden verkend of de seksuologie voldoende aansluit bij de behoeftes van patiënten.

De chronische ziekten die aan bod zullen komen zijn o.a. hart- en vaatziekten, diabetes, chronische pijn, chronische longziekten, chronische darmziekten, en niet-aangeboren hersenletsel. De onderwerpen ‘kanker en seksualiteit’ en ‘psychiatrie en seksualiteit’ is in voorgaande jaren uitgebreid besproken en zal daarom op deze dag niet apart aan bod komen.
De dag zal onder voorzitterschap staan van Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland.

Laatst aangepast op maandag, 29 mei 2017 16:47

NVVS Wetenschapsdag
It takes three to tango...

Chronisch somatische ziekten en seksualiteit

Wetenschapsdag 2017
Vrijdag 24 november 2017
Het Huis, Utrecht