info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

NVVS Voorjaarscongres 2022

Banner Seksualiteit in the spotlight

NVVS Voorjaarscongres 2022  - 'Seksualiteit in the spotlight'

Op vrijdag 25 maart 2022 was het zover: het NVVS Voorjaarscongres heeft plaats gevonden en voor het eerst sinds lange tijd hadden we de gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten. 

Seksualiteit in the spotlight! Bij uitstek de beste samenvatting van waar het NVVS Voorjaarscongres voor staat: een dag voor en door de leden. Graag staan we stil bij allerlei ontwikkelingen die er het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden op het gebied van seksualiteit. Hierbij valt te denken aan wetenschappelijke ontwikkelingen, onderzoeksrapporten, maar ook projecten, interventies en samenwerkingen. In het bijzonder zetten we onze eigen leden in de spotlight, want kennis en ervaringen delen is wat op het voorjaarscongres centraal staat.

Het doel van het congres is om de bezoekers te updaten over ontwikkelingen rondom onderzoek en projecten m.b.t. seksualiteit. Daarnaast is het doel om uitwisseling van kennis en ervaring tussen de sprekers (waaronder veel NVVS leden) en bezoekers te faciliteren.

Het congres vond plaats op vrijdag 25 maart 2022 van 11.30 tot 17.00 uur. Het Voorjaarscongres werd voorafgegaan door de Algemene Ledenvergadering (ALV) welke van 09.00 tot 11.00 uur plaats heeft gevonden.

Met vriendelijke groet,

De congrescommissie

 

Laatst aangepast op dinsdag, 29 maart 2022 15:09

Voorjaarscongres 2022

25 maart 2022

Voorjaarscongres 2022