info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

Registratie

Het voorjaarscongres wordt voorafgegaan door de NVVS Algemene Ledenvergadering (ALV) van 09.00 tot 11.00 uur. Klik hier om je voor de ALV aan te melden. (Alleen voor leden toegangelijk)

Registratie geeft recht op deelname aan alle sessies, koffie/thee (pauzes) en lunch.

Categorie LIVE DeelnameBedrag
Lid NVVS € 175,00
Niet-lid € 245,00
Studenten - PhD's

Om voor het PhD-studententarief in aanmerking te komen, stuurt u een kopie van uw studentenkaart aan info@nvvs.info

€ 75,00

Studenten (aan een HBO of academische (basis)opleiding)

Om voor het studententarief in aanmerking te komen, stuurt u een kopie van uw studentenkaart aan info@nvvs.info

€ 50,00
 

Let op: Er is slechts plaats voor 130 personen. Schrijf je daarom zo snel mogelijk in!

 

Let op: virtuele deelname zal alleen zijn middels een live-stream. Er is geen mogelijkheid tot het stellen van vragen/opmerkingen. Het congres wordt niet on-demand aangeboden.

Categorie Virtuele DeelnameBedrag
Lid NVVS € 125,00
Niet-lid € 175,00
Studenten - PhD's

Om voor het PhD-studententarief in aanmerking te komen, stuurt u een kopie van uw studentenkaart aan info@nvvs.info

€ 50,00

Studenten (aan een HBO of academische (basis)opleiding)

Om voor het studententarief in aanmerking te komen, stuurt u een kopie van uw studentenkaart aan info@nvvs.info

€ 50,00
 

 

Registratie en annuleringsvoorwaarden

Inschrijving

 • Na ontvangst van uw registratie in het registratiesysteem (Status Plus) is uw inschrijving definitief en zijn de annuleringstermijnen zoals opgenomen in deze Registratie- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.
 • Na ontvangst van uw betaling ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail en (indien van toepassing) een factuur/betalingsbewijs.
 • De hiervoor genoemde tarieven zijn van toepassing indien de betaling voor de inschrijving op uiterlijk de aangegeven inschrijfdatum in bezit is van de NVVS.
 • Uw naam en organisatie komen op de deelnemerslijst te staan. De deelnemerslijst is inzichtelijk voor alle deelnemers aan het congres, dus ook vertegenwoordigers van bedrijven. Uw persoonsgegevens zullen echter niet actief gedeeld worden met de sponsoren van het congres of andere commerciële derde partijen, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
 • De algemene informatieverstrekking en overige correspondentie voor dit congres zal gaan via e-mail. Hiervoor zal het door u in deze registratie opgegeven e-mailadres worden aangehouden.
 • T.b.v. de verslaglegging van dit congres zullen er mogelijk foto- en filmopnames worden gemaakt. Wanneer u deelneemt aan dit congres, dan geeft u de organisatie toestemming om deze beelden voor dit doel in te zetten.

 

Annuleringen

 • Annulering van uw inschrijving is alleen schriftelijk mogelijk via info@nvvs.info
 • Bij annulering van congresinschrijving zal tot en met 31 maart 2023 restitutie plaatsvinden onder aftrek van EUR 25 administratiekosten.
 • Bij annulering vanaf 1 april 2023 vindt geen restitutie meer plaats
 • Restitutie (indien van toepassing) van (een deel van) het inschrijfgeld vindt plaats na afloop van het congres
 • Indien u verhinderd bent, is het kosteloos toegestaan een plaatsvervanger gebruik te laten maken van de registratie, mits deze deelnemer in dezelfde tariefgroep valt en de naam van de plaatsvervanger vóór 7 april 2023 via info@nvvs.info is doorgegeven.
Laatst aangepast op donderdag, 19 januari 2023 11:56

Voorjaarscongres 2023

14 april 2023