info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

Inschrijven

Inschrijven


Kosten

 • Leden (NVVS/VVS) - € 150,-
 • Niet-leden - € 245,-
 • PhD's - € 125,00 (Om voor dit tarief in aanmerking te komen, stuurt u een ondertekend statement van uw promotor of co-promotor aan info@nvvs.info)
 • Studenten (aan een HBO of academische (basis)opleiding) - € 50,00 (Om voor het studententarief in aanmerking te komen, stuurt u een kopie van uw studentenkaart aan info@nvvs.info

De registratie en annuleringsvoorwaarden

 • Registratie is mogelijk t/m 25 maart 2020. Daarna zullen geen registraties meer worden verwerkt en kunt u zich alleen nog ter plekke inschrijven.
 • Indien u verhinderd bent, is het kosteloos toegestaan een plaatsvervanger gebruik te laten maken van uw registratie, mits de naam van de plaatsvervanger vóór 20 maart 2020 via info@nvvs.info is doorgegeven.
 • Wijzigingen en annuleringen kunt u schriftelijk doorgeven via info@nvvs.info.
 • De volgende annuleringstermijnen en -bedragen zijn van toepassing:
  • Tot en met 13 maart 2020 wordt er bij annulering € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering na 13 maart 2020 bent u het gehele registratiebedrag verschuldigd.
 • Restitutie (indien van toepassing) van (een deel van) het inschrijfgeld vindt plaats na afloop van het congres
 • T.b.v. de verslaglegging van dit congres zullen er mogelijk foto- en filmopnames worden gemaakt. Wanneer u deelneemt aan dit congres, dan geeft u de organisatie toestemming om deze beelden voor dit doel in te zetten.
 • De algemene informatieverstrekking en overige correspondentie voor dit congres zal gaan via e-mail. Hiervoor zal het door u in deze registratie opgegeven e-mailadres worden aangehouden.
 • Uw persoonsgegevens zullen niet gedeeld worden met de sponsoren van het congres of andere commerciële derde partijen, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
 • Na ontvangst van uw registratie door het NVVS Secretariaat (Status Plus) is uw inschrijving definitief en zijn de annuleringstermijnen zoals opgenomen in deze Registratie- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.
De NVVS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat:
 • zowel de NVVS als het NVVS Secretariaat (Status Plus) uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, te weten informatievoorziening en overige communicatiedoeleinden t.b.v. dit specifieke congres;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij: 1. dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 2. wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze vanzelfsprekend respecteren.
Laatst aangepast op woensdag, 20 november 2019 14:42

NVVS Voorjaarscongres 2020 - Seksuele en relatiediversiteit

Vrijdag 27 maart 2020
de ReeHorst, Ede