info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

Inschrijven

Kosten - Virtuele deelname aan het congres (live op 15 december 2022, en ook demand beschikbaar tot 1 maand na afloop)

 • Leden (NVVS/VVS) - € 105,-
 • Niet-leden - € 155,-
 • PhD's - € 75,00 (Om voor dit tarief in aanmerking te komen, stuurt u een ondertekend statement van uw promotor of co-promotor aan info@nvvs.info)
 • Studenten (aan een HBO of academische (basis)opleiding) - € 50,00 (Om voor het studententarief in aanmerking te komen, stuurt u een kopie van uw studentenkaart aan info@nvvs.info)

 

De registratie en annuleringsvoorwaarden zijn als volgt:

Inschrijving

 • Na ontvangst van uw registratie in het registratiesysteem (Status Plus) is uw inschrijving definitief en zijn de annuleringstermijnen zoals opgenomen in deze Registratie- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.
 • Na ontvangst van uw betaling ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail en (indien van toepassing) een factuur/betalingsbewijs.
 • De hiervoor genoemde tarieven zijn van toepassing indien de betaling voor de inschrijving op uiterlijk de aangegeven inschrijfdatum in bezit is van de NVVS.
 • Uw naam en organisatie komen op de deelnemerslijst te staan. De deelnemerslijst is inzichtelijk voor alle deelnemers aan het congres, dus ook vertegenwoordigers van bedrijven. Uw persoonsgegevens zullen echter niet actief gedeeld worden met de sponsoren van het congres of andere commerciële derde partijen, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
 • De algemene informatieverstrekking en overige correspondentie voor dit congres zal gaan via e-mail. Hiervoor zal het door u in deze registratie opgegeven e-mailadres worden aangehouden.
 • T.b.v. de verslaglegging van dit congres zullen er mogelijk foto- en filmopnames worden gemaakt. Wanneer u deelneemt aan dit congres, dan geeft u de organisatie toestemming om deze beelden voor dit doel in te zetten.

 

Annuleringen

 • Annulering van uw inschrijving is alleen schriftelijk mogelijk via info@nvvs.info
 • Bij annulering van congresinschrijving zal tot en met 30 november 2022 restitutie plaatsvinden onder aftrek van EUR 25 administratiekosten.
 • Bij annulering vanaf 1 december 2022 vindt geen restitutie meer plaats.
 • Restitutie (indien van toepassing) van (een deel van) het inschrijfgeld vindt plaats na afloop van het congres
 • Indien u verhinderd bent, is het kosteloos toegestaan een plaatsvervanger gebruik te laten maken van de registratie, mits deze deelnemer in dezelfde tariefgroep valt en de naam van de plaatsvervanger vóór 13 december 2022 via info@nvvs.info is doorgegeven.

 

De NVVS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat:

 • zowel de NVVS als het NVVS Secretariaat (Status Plus) uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, te weten informatievoorziening en overige communicatiedoeleinden t.b.v. dit specifieke congres;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij:
  1. dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  2. wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze vanzelfsprekend respecteren.
Laatst aangepast op donderdag, 06 oktober 2022 12:35

Najaarscongres 2022

Virtueel NVVS Najaarscongres 2022 - (On)Beperkte seks?!

 15 december 2022