info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

agenda.banner

Agenda

Algemene Leden Brainstorm Bijeenkomst NVVS

Geaccrediteerd door de NVVS: Wordt aangevraagd
Datum: donderdag, 17 september 2020
Locatie: N.t.b.
Tijd: 16:00 - 21.00 uur
 

Save the date - 17 september 2020
Algemene Leden Brainstorm Bijeenkomst (ALBB)

 

Beste NVVS leden,

Op donderdag 17 september 2020 van 16.00 tot 21.00 uur nodigt het NVVS bestuur jullie graag uit voor een Algemene Leden Brainstorm Bijeenkomst (ALBB) in Amersfoort of Utrecht (locatie n.t.b.).

Tijdens de ALBB worden de volgende 3 onderwerpen behandeld/ter discussie voorgelegd: 

  1. Wetenschap: Hoe kunnen we het wetenschappelijke deel van de vereniging verder invullen; waar moet de focus liggen? Hoe groot moet het deel wetenschap t.o.v. beroepsbelangen zijn?
  2. Verruiming van de beroepen (Wet BIG artikel 3) om toe te laten tot de opleiding Seksuoloog (+ registratie); is dit wenselijk? en zo ja, voor welke beroepen? 
  3. Definitie seksualiteit; zie onderstaande oproep voor werkgroepleden

Noteer deze datum daarom alvast in jullie agenda's. Meer informatie volgt binnenkort.

Met collegiale groet,


Hester Pastoor
Voorzitter NVVS

 
 
 

Oproep voor deelnemers aan de voorbereidingsgroep ALBB: Definitie Seksualiteit

 
 

Na 10 jaar periodieke gedachtewisseling binnen de NVVS-Discussielijst adviseert het NVVS-bestuur nu om in het najaar 2020 een ALBB aan het onderwerp: 'Definiëring van het begrip Seksualiteit' te wijden. Peter Leusink heeft toegezegd voorzitter van dit onderdeel te willen zijn. 

Ter voorbereiding van deze middag adviseert het bestuur een NVVS-werkgroep te vormen met mannen en hopelijk ook vrouwen uit alle sectoren van onze vereniging, dus leden met de aantekening Seksuologie, de Consulent Seksuele Gezondheid en de seksuoloog NVVS.

Van de werkgroep wordt verwacht, dat zij (vooral via mail en ZOOM/Skype) voorwerk doen en een aantal voorstellen ter discussie tijdens de ALBB voorleggen.

Het streven is om dan tot 2 formuleringen te komen, waarover gestemd kan worden tijdens de ALV van het voorjaar 2021. Hierna zal deze definitie in de Statuten van de NVVS opgenomen worden.

Voor verdere informatie en reacties/aanmeldingen voor de werkgroep: toine.spauwen@gmail.com  
 
Toine Spauwen, arts-seksuoloog (niet meer praktiserend)
www.pvst.nl 

 

img

Terug naar Agenda