info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

agenda.banner

Agenda

Liefde en lust op leeftijd

Geaccrediteerd door de NVVS: Aangevraagd
Datum: dinsdag, 17 juli 2018
Locatie: RINO Amsterdam Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam

Liefde en lust op leeftijd

 

Seksualiteit is een wezenlijk aspect van mens-zijn, ongeacht leeftijd, geslacht, etniciteit, religie, handicap en seksuele voorkeur. De behoefte om aangeraakt, gestreeld, geknuffeld en geliefkoosd te worden is van alle leeftijden. Seksualiteit is ook voor ouderen van wezenlijk belang, zelfs als zij niet seksueel actief zijn. De toegenomen levensverwachting heeft de kans

op een seksueel actieve ouderdom flink doen toenemen. Bij een integrale aanpak van zorg en verpleging van ouderen hoort er dus aandacht te zijn voor de seksualiteitsbeleving. Tal van problemen en vragen kunnen optreden rond de seksualiteit van ouderen, op somatisch, emotioneel en/ of relationeel vlak. Het verblijf in een instelling en afhankelijkheid van professionele hulp kunnen de thematiek nog compliceren. Deze workshop biedt u kennis en tips om uw cliënten te begeleiden op dit vitale levensgebied.

doelgroep


Hulpverleners in de (G)GZ die met ouderen werken: (ouderen)psychologen, verpleeghuispsychologen, eerstelijnspsychologen, psychotherapeuten, geriaters, psychiaters, huisartsen en verpleeghuisartsen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en seksuologen.

doelstelling


Het accent ligt in deze workshop op actieve werkvormen ten bate van de gespreksvaardigheid ten aanzien van dit thema bij ouderen. Na afloop van de workshop voelt men zich vaardiger om vragen en problemen rond dit levensgebied van cliënten te signaleren en deze te integreren in de begeleiding.
Na afloop van deze workshop:

is de deelnemer op de hoogte van de belangrijkste wetenschappelijke bevindingen met betrekking tot seksualiteit in de derde levensfase, vooral in het kader van een partnerrelatie (kennis);heeft de deelnemer kennis van welke seksuele moeilijkheden en stoornissen voorkomen (kennis); kan de deelnemer verschillende aspecten van liefdesleven en seksualiteit bij vragen van individuele ouderen en hun partners bespreekbaar maken (vaardigheid); weet de deelnemer wie wanneer en waarheen verwezen kan worden bij seksuele problematiek (kennis);is de deelnemer zich bewust van de rol die seksualiteit kan spelen in psychische en relationele problematiek (attitude)..


Meer informatie
Terug naar Agenda