info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

Kamer Wetenschap

De Kamer Wetenschap is de Kamer binnen de NVVS die zich bezighoudt met alles omtrent wetenschap. De Kamer is een ‘virtuele ruimte’ waarin verschillende werkgroepen of commissies gehuisvest zijn en die zich voor kortere of langere tijd bezighouden met een wetenschap-gerelateerd thema's.

Op dit moment bestaan de taken van de Kamer Wetenschap uit:

Beoordelingscommissie t.b.v. aanvragen van het NVVS Fonds Stimulering en Onderzoek Seksuologie Fonds SOS

Ieder jaar wordt onder leiding van de coördinator van de Kamer Wetenschap een beoordelingscommissie voor het Fonds SOS ingesteld. De taak van deze commissie is om de binnengekomen projectvoorstellen, die aanspraak willen doen op subsidie uit het Fonds SOS, ten opzichte van elkaar af te wegen en te beoordelen. Op basis van de projectvoorstellen en rapporten van externe peer-review brengt de commissie een advies uit over financiering aan het NVVS bestuur.

Klankbord thema’s en sprekers voor congressen

Binnen de NVVS willen wij graag dat de thema’s van de congressen en genodigde sprekers aansluiten bij de actuele interesses en behoeftes van onze leden. Daarom is er een klankbord bestaande uit een steeds wisselende groep leden die wordt geconsulteerd t.a.v. de planning van thema’s voor congressen. Op het moment dat thema’s zijn gekozen worden zij gevraagd om suggesties t.a.v. mogelijke gastsprekers.

Lopende NVVS congressen:

Wat is Seksuologisch Onderzoek

In een korte film wordt uitgelegd wat seksuologisch onderzoek precies is.

 

Wilt u informatie over de Kamer Wetenschap dan kunt u contact opnemen met de contactpersonen vanuit het bestuur.

Contactpersoon Kamer Onderwijs vanuit het bestuur is Ciel Wijsen
Telefoon: 075-6476394 (via secretariaat)
E-mail: wetenschap@nvvs.info