info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

NVVS Werkgroep Richtlijnen

De NVVS Werkgroep Richtlijnen heeft een doelplan opgesteld in overleg met het NVVS Bestuur en legt achteraf verantwoording af aan het Bestuur over de genomen acties. Op deze manier verstevigt de NVVS haar positie als partij binnen de brede richtlijnontwikkeling en draagt zij een uniforme boodschap uit.

2018 was het eerste jaar waarin de NVVS Werkgroep Richtlijnen volledig actief was. Het NVVS Bestuur heeft eind 2017 de NVVS Werkgroep Richtlijnen gemandateerd om namens de NVVS proactief en reactief bij te dragen aan de totstandkoming van medisch specialistische richtlijnen en aan verwante richtlijnen en zorgstandaarden, waarmee aandacht voor seksualiteit gewaarborgd wordt.

Samenstelling

De werkgroep Richtlijnen bestaat uit:

  • Egbert Kruijver – MW-VO/seksuoloog NVVS (coördinator)
  • Riet Pieters – arts/seksuoloog NVVS
  • Katrien Grootaers - Gepensioeneerd, Jeugdzorgd/GGZ
  • Jannetta Bos – psychotherapeut/seksuoloog NVVS

De coördinator van de werkgroep Richtlijnen heeft contact met het NVVS Bestuur via de portefeuillehouder van de Kamer Hulpverlening & Gezondheidsbevordering, Welmoed Visser-Korevaar.

Samenvatting van de activiteiten van de werkgroep Richtlijnen in 2018

  • 22 richtlijnen in beeld gebracht en gecoördineerde acties op uitgezet
  • 16 richtlijncommissies kenden een of meer participerende NVVS-leden
  • 6 richtlijnen uitsluitend in commentaar- en/of authorisatiefase beoordeeld
  • 29 NVVS-leden hebben actief bijgedragen aan een of meerdere richtlijnen

Richtlijnen

De NVVS heeft meegewerkt aan de volgende richtlijnen: