info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

Kamer HV & GB

Kamer Hulpverlening en Gezondheidsbevordering

Vanuit de Kamer Hulpverlening en Gezondheidsbevordering worden activiteiten ontplooit die betrekking hebben op de seksualiteitshulpverlening en seksuele gezondheidsbevordering in brede zin. Doel van de Kamer HV&GB is kwaliteitsverbetering en doorontwikkeling van seksualiteitshulpverlening en seksualiteitsgezondheidsbevordering.

Op verschillende manieren wordt binnen de Kamer getracht hier gestalte aangegeven. Deels door deelname aan en contact met organisaties en andere stakeholders op dit gebied, zoals SOA-Aids Nederland en Rutgers.

Maar ook activiteiten op het gebied van richtlijnontwikkeling rond seksualiteitshulpverlening, is de Kamer HV&GB actief.
Zo wordt er door verschillende NVVS leden deelgenomen aan de werkgroep die binnen het Kwaliteitsnetwerk GGZ zorg draagt voor de ontwikkeling van een zorgstandaard Seksuele Stoornissen.  

De binnen de NVVS actieve werkgroepen op het gebied van seksualiteitshulpverlening aan specifieke groepen (o.a. werkgroep revalidatieseksuologie) en de zogenaamde “Special Interest Groups” zijn in de Kamer HV&BG onder gebracht.

Daarnaast wordt binnen de Kamer HV&GB aan beroepsbelangen behartiging georganiseerd. Dat kunnen activiteiten zijn op het gebied van de financiering van de seksualiteitshulpverlening, maar ook het onderhouden van contacten met de overheid VWS en Zorgverzekeraars.

Tevens wordt van hieruit contacten onderhouden met andere beroepsverenigingen en organisaties zoals P3NL de federatie voor psychologen, psychotherapeuten en pedagogen.

De portefeuillehouder vanuit het bestuur voor de Kamer HV&GB is Welmoed Visser-Korevaar.