info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep oordeelt in hoger beroep over beslissingen van de Tuchtrechtcommissie NVVS, alsmede over besluiten genomen door een ander orgaan of instantie binnen de NVVS en/of de uitvoering van die besluiten. De Commissie van Beroep oordeelt niet over regelgeving en besluiten van algemene strekking waarvan de bevoegdheid is voorbehouden aan de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging, evenmin over besluiten van de Algemene Ledenvergadering. 

Het Reglement van de Commissie van Beroep vindt u hier.

De samenstelling van de Commissie van Beroep is als volgt:

  • Rik van Lunsen, voorzitter
  • Mevr. Mr. Marlies Vegter, extern voorzitter
  • Mevr. Mr. Alexandra van Zanten-Baris, plv. Extern jurist
  • Peter Leusink, lid
  • Vera Steenhart, lid
  • Ine Vanwesenbeeck, lid
  • Willibrord Weijmar Schultz, lid 

Indien u zich wilt wenden tot de Commissie van Beroep, vindt u hieronder de contactgegevens:

Contactpersoon: Mw. drs. M.C. (Mieke) Poelsma
Telefoon: 075-6476374
Email: klachten@nvvs.info