info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

dinsdag, 16 november 2021 11:51

Vacature Voorzitter NVVS - per direct

 • Ingangsdatum:
  Per direct

Untitled_design_2.png

Het bestuur van de NVVS is per direct op zoek naar een nieuw bestuurslid die de rol van voorzitter op zich wil nemen.

De NVVS is de wetenschappelijke vereniging voor seksuologie die de belangen behartigt van haar ruim 650 leden. De NVVS is een groeiende vereniging waarbij er op alle fronten beweging is zowel op het gebied van de wetenschap, als op het gebied van het onderwijs en beroepsgerelateerde zaken. Er is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de meerwaarde  van de NVVS-professional. Hieruit blijkt dat  de NVVS-professional, meer dan reguliere zorg-professionals bijdraagt aan het normaliseren van het gesprek over seksualiteit, de effectiviteit van de ingezette hulp en de doelmatigheid van de ingezette hulp. Er wordt zo een duurzaam resultaat bereikt met lagere kosten. De NVVS staat daarmee voor het bieden van zinnige, zuinige en domein overstijgende zorg. Hier wil de NVVS de komende jaren verder op inzetten. De voorzitter van de NVVS speelt daar een belangrijke richtinggevende rol in. In deze rol ben je onafhankelijk in denken en handelen maar tegelijkertijd een verbindende en inspirerende aanvoerder van een gemotiveerd bestuur en een prachtige vereniging.

Verenigingsstructuur

De vereniging heeft minimaal 5 en maximaal 7 bestuursleden en kent 3 kamers en minimaal 3 commissies. Het bestuur representeert het multidisciplinaire karakter van de leden (+/-650) van de vereniging en komt zo'n 7/8 keer per jaar bijeen. De tijdsinvestering per bestuurslid is gemiddeld zo'n 2 uur per week, voor de voorzitter ongeveer 5 per uur week, die van commissieleden/werkgroep leden en of SIGs ongeveer 1 uur per week. Vanzelfsprekend  is de tijdsinvestering per  functie mede afhankelijk van de specifieke activiteit die de commissie, werkgroep, SIG of het bestuurslid uitvoert.

Sinds 2013 beschikt de NVVS over een eigen verenigingsmanager en event/congres manager in dienst bij Status Plus BV.

De voorzitter van de NVVS

 • Bezit bestuurlijke kennis en ervaring;
 • Heeft goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Is een goede pleitbezorger (lobbyist); 
 • Communiceert helder en transparant met diverse doelgroepen;
 • Is een teamspeler, werkt resultaatgericht en heeft een besluitvaardige instelling;
 • Is in staat om de lange termijnvisie en doelstellingen van de NVVS voor ogen te houden en te verbinden aan de huidige ontwikkelingen;
 • Heeft zicht op de diversiteit van het werkveld van de seksuologie en is daarmee omgevingsbewust;
 • Heeft brede kennis en ervaring in het werkveld van de seksuologie;
 • Is in staat om op aansprekende manier als boegbeeld van de NVVS op te treden, heeft hierbij een groot en relevant netwerk en is vertrouwd met de bestuurlijke circuits of gaat actief op zoek naar de bestuurlijke circuits die relevant zijn voor het realiseren van de doelstellingen van de NVVS;
 • Overstijgt belangen en weet bestaande verschillen op effectieve wijze te overbruggen.

Specifieke taken

 • Bereidt samen met de bestuursondersteuning en het Dagelijks bestuur (DB) de bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen voor;
 • Leidt de vergaderingen en vat afspraken en besluiten helder samen;
 • Neemt deel aan het directeurenoverleg bij P3NL;
 • Jaagt aan en verbindt de professionals intern waar nodig om gezamenlijk tot resultaat te komen;
 • Vertegenwoordigt de NVVS in de bestuurlijke circuits die relevant zijn.;
 • Onderhoudt de contacten met de diverse stakeholders waaronder P3NL, VWS, NZA en Zn.

Wat bieden wij?

 • Je maakt deel uit van een enthousiast, collegiaal, dynamisch bestuur, dat ‘er samen voor gaat en hart heeft voor de vereniging’.
 • Een vacatievergoeding in de vorm van gratis NVVS lidmaatschap als bestuurslid van de NVVS.
 • Je doet bestuurlijke ervaring op; een mooie bijdrage aan je eigen ontwikkeling.
 • Je bouwt een netwerk op binnen de vereniging; je onderhoudt contacten met leden en relaties.

Voel je je aangesproken, wil je reageren of meer informatie?

 • De gemiddelde tijdsbesteding is 5 uur per week.
 • Als jij je herkent in het profiel en belangstelling hebt voor deze mooie en eervolle functie, dan nodigen we je graag uit om je belangstelling voor 30 november a.s. kenbaar te maken en te reageren via info@nvvs.info.
 • Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de huidige bestuursvoorzitter, mevr. Hester Pastoor: voorzitter@nvvs.info 
Laatst aangepast op maandag, 09 mei 2022 12:40